Kuuntele, tue ja rohkaise – näin autat osaamisen näkyväksi tekemisessä ja kehittämisessä

Nykyisessä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeä taito. Usein se voi kuitenkin tuntua vaikealta. Vaikeuksia tulee varsinkin silloin, kun osaaminen on hankittu virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten töissä tai harrastuksissa. 

Onneksi osaamisen tunnistamiseksi on olemassa monenlaisia apuvälineitä. Yksi niistä on European Midlife Skills Review -hankkeessa tuotettu Ossi. Työkalua voi käyttää yksin, mutta parhaan hyödyn siitä saa vertaistuen tai osaamisvalmentajan kanssa. Muutenkin osaamisen tunnistaminen on helpointa yhdessä muiden kanssa, koska toiset ihmiset toimivat oman osaamisemme peilinä. 

Millaista osaamista vertaistukena tai osaamisvalmentajana toimimiseen sitten tarvitaan? Tätä lähdimme hankkeessa kartoittamaan, jotta pystymme laatimaan tärkeää tehtävää varten oikeanlaisia tukimateriaaleja ja koulutusta. 

Positiiviset tunteet auttavat piilossa olevan osaamisen havaitsemisessa, ja siksi valmentajan tärkeä ominaisuus on kyky ylläpitää positiivista tunnelmaa. Positiivinen tunnelma vallitsee, kun uskomme yhdessä, että osaamista on ja että me myös löydämme sen, kun astumme yhdessä positiivisina ja luottavaisina osaamisen tunnistamisen tielle. 

Koska käytämme osaamisen tunnistamiseen online-työkalua, on tietysti tärkeää osata käyttää kyseistä työkalua. Hyviä työkaluja on muitakin, eikä ole ollenkaan haitaksi, jos tuntee myös muuta osaamisen tunnistamiseen liittyvää ympäristöä.

Perustan luomiseen kannattaa käyttää aikaa. Luottamuksen ilmapiiri on tärkeä, jotta osaamisesta voidaan keskustella avoimesti, luovasti ja kehittävästi. Keskustelun pelisäännöt ja prosessi on syytä aluksi yhdessä sopia. Osaamisvalmentajan on hyvä myös pohtia omia eettisiä periaatteitaan, joihin on täydellisen luottamuksellisuuden lisäksi hyvä kuulua myös omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja välttäminen sekä normikriittisyys. 

Perustan luomisen vaiheessa sovitaan yhdessä rakentavan keskustelun pelisäännöistä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun osaamista tunnistetaan ryhmäkeskusteluissa. Pelisäännöt voivat olla esimerkiksi sellaiset, että sitoudumme kuuntelemaan toisiamme emmekä keskeytä. Pyrimme toistemme ymmärtämiseen ja siksi vältämme sivistyssanoja ja ammattislangia. Puhumme suoraan toisillemme, esitämme kysymyksiä ja liitämme oman puheemme muiden puheeseen. Olemme tilanteessa aidosti läsnä emmekä kerro käydyistä keskusteluista tämän piirin ulkopuolelle. 

Jos osaamisen tunnistamisen yhdessä sovittuna tavoitteena on myös etsiä keinoja osaamisen kehittämiseksi, on osaamisvalmentajan tärkeää tietää, missä osaamista voi kehittää tai mistä tietoa voi löytää. Lisäksi on hyvä tietää, mitä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ihmisen omalla työpaikalla voisi olla tarjolla. Tähän voi saada vinkkejä esimerkiksi HR-osastolta.

Hyvä osaamisvalmentaja osaa johtaa tilannetta luottamuksellisuuden ja tavoitteellisuuden suuntaan. Hän keskittyy valmennettavan tarpeisiin ja osaamiseen ja voimauttaa valmennettavaa olemaan itse aktiivinen oman osaamisensa löytämisessä ja kehittämisessä. Hyvän osaamisvalmentajan avulla voidaan yhdessä löytää myös uusia, luovia ratkaisuja. 

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä osaamisvalmentajan tehtävässä. Koska näkökulma on aina oppijakeskeinen eli valmennettavan tarpeisiin keskittyvä, on aktiivisen kuuntelemisen taito tärkein vuorovaikutustaito. Ole kiinnostunut siitä, mitä toinen sanoo.  Hymyile, ole positiivinen ja anna tilanteelle tarpeeksi aikaa. Rohkaise pohtimiseen ja keskusteluun. Oikeanlaisilla kysymyksillä voit löytää uusia näkökulmia. Hyvä osaamisvalmentaja auttaa, osoittaa myötätuntoa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita. Hän ei tee valmiita johtopäätöksiä, ei moralisoi, ei hoputa eikä keskity itseensä.

Hyvä osaamisvalmentaja keskittyy kuuntelemaan, jotta hän varmasti ymmärtäisi, mitä toinen haluaa sanoa. Hän tekee kysymyksiä osoittaakseen kiinnostuksensa ja ymmärtääkseen paremmin. Hiljaisuudelle ja ajattelulle annetaan aikaa ja jokaisen ajatuksia kunnioitetaan ja arvostetaan. Hyvä osaamisvalmentaja muistaa arvostaa myös niitä ajatuksia, joista hän itse on eri mieltä.

Osaamisvalmentaja osaa tunnistaa ja kehittää myös omaa osaamistaan ja pitää elinikäistä oppimista tärkeänä. Siksi me European Midlife Skills Rewiev -hankkeessa kehitämme valmentajia varten materiaaleja ja koulutusta.

Tutustu osaamisen tunnistamisen työkaluun Ossiin.

 

Kirjoittajat: 

Andrew Dean on tutkija, kirjailija ja asiantuntija Iso-Britanniasta. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat työllisyys, taidot, työmarkkinat sekä yliopistojen sitoutuminen ja vaikuttavuus. Hän työskentelee Exeterin yliopiston Marchmont Observatoriossa, tutkimuskeskuksessa, joka tukee toimia paikallisilla ja alueellisilla työmarkkinoilla. 

Katri Söder on opintojohtaja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntija Työväen Sivistysliitossa. Hän on kirjoittanut teoksen Matkaopas osaamisperusteisuuteen ja toimittanut mm. teokset Ay-pedagogiikan opas ja Suomen koulutuspolitiikan tulevaisuus.
Molemmat työskentelevät European Midlife Skills Review -hankkeessa.

The European Midlife Skills Review Project is funded with the support of the European Union's ERASMUS + Programme. All views expressed are those of the authors and not of the European Commission.