Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta lausuntokierroksella

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Tämä laki antaisi myös vapaan sivistystyön oppilaitoksille oikeuden kirjata kursseja tietyin edellytyksin Koski-tietovarantoon 1.8.2021 alkaen.

Koski-tietovaranto avautuu koulutuksen osallistujille Oma opintopolku -palvelun kautta, ja palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Muut kuin osallistuja itse ja kirjauksen tehnyt oppilaitos eivät pääse näkemään tietoja, ellei ihminen itse käy palvelussa antamassa siihen luvan. Kolulutuksen osallistuja voi itse päättää, ketkä tietoja pääsevät näkemään, ja hän voi myös milloin tahansa keskeyttää tietojensa näyttämisen. Tietojen vieminen järjestelmään tulee olemaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille vapaaehtoista, ja yksittäisen ihmisen tiedot voidaan viedä Koskeen vain, jos henkilö sitä itse pyytää.

Koskeen kirjattavat koulutukset on suunniteltava osaamisperusteisesti ja opintopisteytettävä. Lisäksi kurssit on arvioitava vähintään asteikolla hyväksytty/hylätty, jos osallistuja haluaa merkinnän kurssin suorittamisesta.

Työväen Sivistysliitto on lakiuudistuksesta iloinen. TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenille osaamisen saama virallinen tunnustus on monella tavalla tärkeä uudistus. Heidän osaamisensa tulee tätä kautta vertailukelpoiseksi ja mahdollistaa monenlaisten opintojen hyväksiluvun esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Tämä voi tarjota mahdollisuuden esimerkiksi keskeytyneiden opintojen loppuun saattamiseen. Osaamisen tunnustaminen antaa uusia mahdollisuuksia myös työnhakuun, uralla etenemiseen ja jopa palkkaneuvotteluihinkin. Samalla itseluottamus kasvaa, jäsenet voimautuvat ja motivaatio kouluttautua lisää vahvistuu.

Opintokeskukset järjestävät koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa, joten se jäsenjärjestöjen koulutus, joka on mukana TSL:n sopimusjärjestelmässä, on vapaan sivistystyön koulutusta. Työväen Sivistysliitto tarjoaa jäsenjärjestöilleen apua ja tukea, jotta voisimme saada mahdollisimman monia jäseniä hyödyttäviä kursseja Koskeen heti, kun se mahdollisuus meille aukeaa. Opintojohtaja Katri Söder on jäsenjärjestöjen tukena käytettävissä esimerkiksi liittojen henkilöstön kouluttamisessa, konsultaatioapuna tai muilla jäsenjärjestöjen toivomilla tavoilla. Jäsenjärjestöt voivat sopia tapaamisen Katrin kanssa koronarajoitusten mukaisesti joko kasvokkain tai etänä.