Luottamusmiehen työnohjaus

Osallistuin Tampereen yliopistossa kasvatustieteen maisteri Marjo Miettisen väitöstilaisuuteen. Väitöskirjallaan Luottamusosaaminen - Yhteisöosaaminen suomalaisen luottamusmiehen pääomana Miettinen sanoi hakevansa mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun luottamusmiesten osaamisen kehittämisestä ja heidän työnsä arvostamisesta. On hienoa, että hän osallistuu näin, ja teki ansiokkaan tutkimuksen luottamushenkilöiden osaamisesta.

Nostan esiin väitöskirjasta yhden sanan, jotka väitöstilaisuudessa sai minut valpastumaan: työnohjaus. Toki koko väitöstilaisuus kysymyksineen ja vastauksinen oli hyvin mielenkiintoinen, jo senkin takia, että luottamusmiehen osaamista ja sen kehittymistä ei ole juurikaan aiemmin tutkittu.

Vastaväittäjä Jyväskylän yliopiston dosentti Kaija Collin mainitsi tilaisuudessa sanan työnohjaus. Hän arveli, että väitöstutkijan tekemät haastattelut palvelivat luottamusmiehiä myös työnohjauksena. Väittelijän mukaan haastateltavilla olikin kova tarve puhua ja jäsentää tilannettaan, ja he hyödynsivät hyvin tutkimuksen tuoman mahdollisuuden.

Poikkeuksellisesti tässä väitöstilaisuudessa esitettiin lopussa myös useita yleisökysymyksiä väittelijälle. Yksi kysymyksistä oli, järjestetäänkö luottamusmiehille työnohjausta? Väittelijä kertoi kuulleensa haastateltaviltaan luottamusmiesten omaehtoisista vertaistuen ja mentoroinnin piireistä ABC:n kahvilassa, mutta ei maininnut mitään varsinaisesta työnohjauksesta. Minun teki mieli pyytää puheenvuoroa ja jakaa tietoani luottamushenkilöiden työnohjauksesta, mutta kustos oli jo keskeyttänyt puheenvuorojen jakamisen ja halusi päättää tilaisuuden aikataulussa. Niinpä sanonkin sanottavani tässä ja nyt, että tarve luottamusmiesten työnohjaukselliseen tukeen on ilmeinen. Niin vaativa, haastava, monimuotoinen ja jatkuvaa oppimista ja kehittymistä edellyttävä nykypäivän luottamusmiehen tehtävä on.

Väittelijä Marjo Miettinen on Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja tutkimuksen haastateltavat olivat viiden kansainvälisen teknologiayrityksen toimihenkilöiden luottamusmiehiä ja johtoa. Todennäköisesti luottamushenkilöistä ainakin osa on STTK:laisen Ammattiliitto PROn jäseniä. Tiedän, että PRO on viime syksynä aloittanut työnohjauspalvelun luottamushenkilöille, mutta haastattelut tehtiin vuosia sitten, jolloin sitä ei ollut tarjolla.

Voimmekin olla ylpeitä SAK:laisten ammattiliittojen kentässä siitä, että meillä on tarjolla työnohjausta luottamushenkilöille ja sitä on kehitetty jo pitkään. Moni ammattiliiton toimitsija on myös suorittanut työnohjaajan tutkinnon ja saanut siten työhönsä uutta näkökulmaa ja osaamista.

SAK:n Palkkatyöläinen-lehdessä todettiin jo vuonna 2004, että luottamusmiesten jaksamista on tuettava ja esiteltiin työnohjausta. Vuonna 2012 kirjoitettiin SAK:n ja Kiljavan Opiston yhteisestä pilottihankkeesta, jossa toteutettiin luottamushenkilöiden työnohjausryhmiä. 

Myös Työväen Sivistysliitto TSL on tuottanut ja kehittänyt luottamushenkilöiden työnohjausta jo yli kymmenen vuotta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on kouluttanut työnohjaajia Suomen työnohjaajat STOryn tutkintovaatimusten mukaan viiden vuoden sisään jo kaksi eri kertaa ja kolmanteen on haku meneillään.

Olemme siis koonneet ay-kenttää ja ammattiliittojen toimintaympäristöä hyvin tuntevien työnohjaajien verkoston. Tämä TSL:n koordinoima verkosto palvelee sekä luottamushenkilöidensä kehittymisestä ja työhyvinvoinnista kiinnostuneita ammattiliittoja että yksittäisiä luottamushenkilöitä.