Miten ennakoida muuttuvia osaamistarpeita pk-yrityksessä?

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset synnyttävät tarvetta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työuran aikainen oppimisen merkitys kasvaa koko ajan. Miten henkilöstön osaamistarpeen tunnistaa ajoissa ja miten ennakoida oman toimialan muutoksia?

Uusmaalaisille pk-yrityksille suunnatuissa maksuttomissa webinaareissa kuullaan ja keskustellaan pk-yrityksille tarjottavista palveluista, joiden avulla yritys voi vahvistaa ennakointitietojen hyödyntämistä ja osaamisen kehittämistä.

Aloitusfoorumi nro 1, ti 20.10.2020 klo 13. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

13:00
 
Henkilöstön osaamispotentiaalin tunnistaminen
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto
13:15
 
Ammatilliset osaamistarpeet työelämän muutoksissa
Kati Tikkamäki, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
13:50 
 
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen muuttuvissa tilanteissa
Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy
14:15 Työpaja: Pienryhmätyöskentelyssä kartoitetaan osallistujien omia kehittämistarpeita
14:45  Keskustelu ja projektiin osallistumisen askeleet – Ilkka Vuorikuru
15:00  Tilaisuuden päätös


Aloitusfoorumi nro 2, ke 4.11.2020 klo 13. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

13:00
 
Henkilöstön osaamispotentiaalin tunnistaminen
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto
13:15
 
Työelämä muuttuu – entä osaaminen?
Milma Arola, johtava asiantuntija, Sitra
13:50 
 
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen muuttuvissa tilanteissa
Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy
14:15 Työpaja: Pienryhmätyöskentelyssä kartoitetaan osallistujien omia kehittämistarpeita
14:45  Keskustelu ja projektiin osallistumisen askeleet – Ilkka Vuorikuru
15:00  Tilaisuuden päätös


Lue lisää webinaarien asiantuntijapuhujista tapahtuman verkkosivulla.

Webinaarit ovat osa Uraohjausta työpaikalla -hanketta, jossa toteuttajina ovat Työväen Sivistysliitto, Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeen verkkosivulla.