Oman ammatti-identiteetin kirkastuminen lisää nuorten motivaatiota ja hyvinvointia

Koronakriisi on varjostanut opiskelijoiden töihin pääsyä ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti palvelualoilla. Osa ammattiin opiskelevista nuorista kokee epävarmuutta työllistymisestään ja alavalinnastaan. Mieleen voi nousta epäilys, olenko kuitenkin suuntautumassa väärälle alalle tai valmistunko työttömäksi. 

Löydä polkusi -hanke tukee nuoria oman ammatti-identiteetin rakentamisessa ja tarjoaa tietoa muun muassa työelämän pelisäännöistä sekä työnhausta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja ohjataan nuorten vertaistukitoimintaa. Hankkeen kohderyhmää ovat 16–25-vuotiaat ammattiin opiskelevat, opintoihin hakeutuvat ja työelämään siirtyvät nuoret Etelä-Karjalan alueella.   

– Ne, joilla on jo aikaisemminkin ollut haasteita esimerkiksi opintojen etenemisessä ja työssäoppimispaikan järjestymisessä, ovat olleet lujilla korona-aikanakin. Nämä opiskelijat ovat saattaneet kärsiä eniten etäopiskelusta, toteaa uraopinto-ohjaaja Tiina Koskela Saimaan ammattiopisto Samposta. Ammattiopisto on yksi hankkeen sidosryhmäkumppaneista. 

Tiina Koskelan mukaan tilanne on ammattiopistolla tiedostettu ja kyseistä kohderyhmää on voitu ohjata tehostetusti.

Vertaistuen merkitys kasvaa poikkeustilanteissa 

Ammatin ja alan kokeminen omaksi ja merkitykselliseksi sitouttaa opintoihin ja työhön sekä lisää hyvinvointia. Epävarmuus alan tulevaisuudesta voi kuitenkin horjuttaa ammatti-identiteetin muodostumista. Nuoret tarvitsevat ympärilleen yhteisiin tavoitteisiin uskovia verkostoja, joiden puoleen on helppo kääntyä.  

– Vertaistuen avulla nuoret voivat tukea toisiaan mielekkään ammattialan löytämisessä ja opintoihin kiinnittymisessä. Hankkeessa valmennamme tutoropiskelijoita ja vertaistukihenkilöitä toiminnan toteuttamiseen, vertaistukitoiminnan ohjaaja Timo Tiikkaja kertoo.  

Vertaistuki tuo mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Poikkeustilanteissa sen tarve ja merkitys kasvavat entisestään. 

Löydä polkusi -hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ja sidosryhmäkumppaneita ovat Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamot, XAMK, Saimaan ammattiopisto Sampo, Seurakuntaopisto Jaakkiman kampus, SAK, PAM, JHL ja SAKKI ry. ESR-rahoitteinen hanke on käynnissä Etelä-Karjalan alueella 1.4.2021–31.8.2022.  

Lisätietoja 
Hankepäällikkö Niina Sahlberg  
puh. 040 506 2805, niina.m.sahlberg@tsl.fi  
www.tsl.fi/loydapolkusi