Päätöksen paikka – miten pieni maa jatkaa selviytymistarinaansa

Kimmo Kiljunen, Pienen maan selviytymistarina – ei ja kyllä sotilaalliselle liittoutumiselle

Helmikuussa käynnistyneet tapahtumat ovat aiheuttaneet muutoksen turvallisuusympäristössä. Yhteinen turvallisuus on muuttunut yhteiseksi turvattomuudeksi.

– Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, kansalaisten turvallisuuden tunne on romahtanut. Päättäjien on reagoitava tähän, Kimmo Kiljunen sanoo.

Muuttuneessa tilanteessa Kiljunen työsti ajatuksiaan kirjoittamalla teoksen Pienen maan selviytymistarina – ei ja kyllä sotilaalliselle liittoutumiselle. Julkaisu kartoittaa historian kautta tähän päivään Suomen turvallisuuspolitiikan reunaehdot ja ne vaihtoehdot, jotka nykyisillä päättäjillä on käsissään. 

Kyllä vai ei? Tiiviissä tahdissa syntyneestä teoksesta löytyy paitsi Kiljusen oma vastaus, myös ne tärkeät kysymykset ja pohdinnan aiheet, jotka veivät hänet vastauksen äärelle.

Nato-päätös ei ole päätepysäkki

Kiljusen kirjoittama teos jatkaa Työväen Sivistysliiton turvallisuuspoliittista julkaisusarjaa. Alkuvuodesta, ennen Venäjän Ukrainaan kohdistamia aggressioita, TSL julkaisi Erkki Tuomiojan teoksen Suomi ja Nato – Miksi Suomella pitää olla mahdollisuus hakea Naton jäseneksi ja miksi sitä mahdollisuutta ei nyt kannata käyttää. 

– Sarjan kolmas myöhemmin julkaistava teos käsittelee eurooppalaisen ja globaalin turvallisuuden kysymyksiä, pääsihteeri Jouko Muuri kertoo.

Muuri painottaa, että tietoon ja tutkimukseen perustuvan tiedon jakaminen on yksi TSL:n perustehtävistä.

Pienen maan selviytymistarina – ei ja kyllä sotilaalliselle liittoutumiselle -julkaisun sähköinen versio on ladattavissa TSL:n verkkosivujen materiaalipankissa.

Teoksen painettua versiota voi tiedustella lähettämällä viestin osoitteeseen neuvonta@tsl.fi.