Palaute auttaa kehittämään koulutuksia

TSL kerää jokaisen kurssin jälkeen palautetta ja palautteet koostetaan yhteen vuosittain. Samoille osallistujille lähetetään myös toinen palautekysely puolivuosittain, jotta saadaan tietoa koulutuksen vaikutuksista pidemmällä aikavälillä. Erilaisista koulutushankkeista ja muista isommista kokonaisuuksista kerätään lisäksi erillistä palautetta. Viimeisimpänä projektina teimme vaikuttavuuskyselyn kurssilaisille, jotka osallistuivat pitkäkestoisiin koulutuksiin.

Kiitos kaikille koulutuksiimme osallistuneille, joilta olemme saaneet palautetta! Arvioit koulutuksistamme ovat yleisesti hyviä, mutta saamme palautteista aina ideoita koulutusten kehittämiseen.

TSL:n koulutuksia pidetään yleisesti innostavina ja ilmapiiriä kannustavana. Näitä palautteita on erityisen ihanaa lukea, sillä turvallisen ja innostavan ilmapiirin sekä hyvän ryhmän luominen on meille tärkeää jo pedagogisena lähtökohtana. Oppiminen tehostuu turvallisessa ilmapiirissä. Haluamme myös vahvistaa osallistujien uskoa itseensä, oppimiseensa ja tavoitteidensa saavuttamiseen. Käsittelemme ilmapiiriä, hyvää vuorovaikutusta sekä häirinnän tunnistamista ja ehkäisyä jokaisen kurssin aluksi. Kurssisisältöjen lisäksi koulutuksissa opittiinkin muun muassa itsevarmuutta, vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, itsensä haastamista ja saatiin kannustusta sekä tukea.

Koulutuksessa on opittu uusia asioita ja saatu tietoa, jota on voitu hyödyntää monipuolisesti. Palautteiden mukaan koulutuksen antia on hyödynnetty omassa työssä, työnhaussa, järjestöllisessä toiminnassa, luottamustoimen hoitamisessa ja jokapäiväisessä elämässä. Koulutuspäivien rakenne on palautteiden mukaan koettu toimivana. Myös käytännön järjestelyissä on onnistuttu hyvin.

Palautteista löytyi myös yllättävää tietoa. Vastausten perusteella kurssien tavoitteet eivät olleet selviä kaikille osallistujille. Tavoitteita käsitellään kurssin alussa ja niiden saavuttamista lopussa. Palaute yllätti erityisesti, koska TSL on siirtynyt osaamisperusteisiin kurssikuvauksiin. Jo parin vuoden ajan vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat voineet kirjata opiskelijoiden osaamiseen kansalliseen Koski-tietovarantoon eli Oma Opintopolku -palveluun. Kun suoritetut kurssit on merkitty palveluun, opiskelija voi hyödyntää sitä esimerkiksi osaamisen hyväksilukemiseksi jatko-opinnoissaan. Palautteen takia keskustelimme TSL:ssa kouluttajien kanssa siitä, että käymmehän tavoitteita riittävästi läpi myös silloin, kun kurssin osaamistavoitteita ja arvioitua osaamista ei kirjata tietovarantoon. Pohdimme myös yhdessä, miten kurssin monia hallinnollisia muodollisuuksia käydään osallistavasti läpi kurssilla.

Myös yksittäinen palaute voi käynnistää uusia asioita. Meillä esimerkiksi monikulttuurisuuden käsittelyä koskeva palaute johti työyhteisön sisäisen antirasismia käsittelevän opintopiirin syntymiseen. Olemme kokoontuneet jo viidesti keskustelemaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen videoiden pohjalta. Lisäksi lisäsimme TSL:n koulutusvalikoimaan lyhyen, avoimen verkkokurssin antirasismista.

Työskentely palautteiden pohjalta jatkuu. Jatkamme keskustelua esiin nousseiden viestinnällisten kysymysten osalta. Jaamme järjestelmällisemmin työyhteisömme kesken koulutusmateriaaleja ja hankkeiden opinnollisia tuotoksia sekä kokemuksia osallistavista menetelmistä ja ryhmäyttämisestä. Lisäksi kokoamme TSL:n verkkosivuille avoimen koulutusmateriaalin kriittisestä lukutaidosta ja jatkamme antirasistista opintopiiriämme.

Palautteiden mukaan parasta koulutuksissa ovat kouluttajat! Osallistujat kertovat, että yhteistyö ja vuorovaikutus kouluttajien kanssa on toiminut hyvin. Tämä kertoo varmasti kouluttajien motivaatiosta, osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tästä haluan kiittää ihan jokaista kouluttajaamme ja koulutusten parissa toimivaa, yhdessä onnistumme jatkossakin.

Inari Juntumaa
koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja, TSL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille on kattava tietopaketti rasismin vastaiseen työhön. Maksuttomat materiaalit ovat hyödynnettävissä THL:n verkkosivuilla: Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille