Perusdigitaidot ovat pohjana moneen osaamiseen

Miten tekoäly muuttaa työelämää? Kuinka arvioida tietolähteitä? Työn murroksen myötä työelämä muuttuu ja monipuolistuu. Muutosta vauhdittaa digitalisaatio ja toimintatapojen kehittäminen. Laaja ja ajantasainen digitaalinen osaaminen ja valmius jatkuvaan oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen auttavat pysymään muutoksen mukana.

– Toimiessani luottamusmiehenä näin käytännössä, miten työntekijät voivat jäädä työuran aikana ilman lisäkoulutusta. Työ ja sen tekeminen muuttuvat jatkuvasti ja puutteet perusdigitaidoissa voivat olla este uralla etenemiselle tai hankaloittaa uuden työn saantia, koulutussuunnittelija Janne Laulumaa kertoo.

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hanke tarjoaa kattavan valikoiman maksuttomia digiopintoja yhdeksässä eri moduulissa. Opinnot ovat suunnattu kaikille työikäisille aiemmasta digitaitotasosta riippumatta. Opinnot suoritetaan omaan tahtiin Howspace-verkkoalustalla, johon on rakennettu monipuolinen oppimisympäristö.

Kaikille yhteisessä aloitusmoduulissa opiskelijat pohtivat työelämän yleisten digiosaamistarpeiden lisäksi myös oman organisaation ja työnkuvan tarpeita. Aloituksen jälkeen osallistujat voivat valita omiin tarpeisiinsa vastaavat opintosisällöt ja suorittaa 1–9 opintomoduulia. Jokaisen moduulin laajuus on 2,5 opintopistettä ja ne ovat Koski-kelpoisia eli suoritetut opinnot saa näkyviin Oma Opintopolku -palveluun.

Tuki ja yhteisöllisyys tärkeitä myös verkko-opinnoissa

– Osallistuja saa meiltä henkilökohtaista apua opintojen suunnitteluun, jotta opinnot vastaavat juuri hänen osaamistarpeisiinsa, ennakoiden myös tulevaisuuden tarpeita, koulutussuunnittelija Pinja Kuusenaho sanoo.

Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi ohjaajat pitävät yhteisiä starttitapaamisia, seuraavat opintojen etenemistä ja tarjoavat tarvittaessa tukea. Vaikka opintoja suoritetaan verkkoalustalla itsenäisesti omaan tahtiin, myös yhteisöllisyys on tärkeää. Opintojen aikana on käytössä yhteisiä keskustelualustoja ja etätapaamisia.

– Opiskelijat toivoivat esimerkiksi, että opetustehtävissä toimiville ja luottamushenkilöille sekä työsuojeluhenkilöstölle olisi omat keskustelualueet. Pystyimme tarttumaan tähän tarpeeseen nopeasti ja perustimme keskusteluryhmät, Kuusenaho toteaa.

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hankkeen yhtenä tavoitteena on tavoittaa opintoihin mukaan myös henkilöitä, joille jatkuva oppiminen ei entuudestaan ole osa työelämää tai arkea. Oman osaamisen kehittämistä pohditaan HOKS-keskusteluissa tavoitteenasettelun ja konkreettisten suunnitelmien avulla.

 – Jatkuva oppiminen on jokaisen oikeus, joten kannattaa tarttua tilaisuuteen vahvistaa omaa digiosaamistaan, Kuusenaho muistuttaa ja rohkaisee kokeilemaan verkko-opintoja matalalla kynnyksellä.

Kaksivuotinen hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittama ja hankekumppanina toimii TJS Opintokeskus.

Lisätietoja
Pinja Kuusenaho
koulutussuunnittelija, Työväen Sivistysliitto TSL
puh. 044 340 3566, pinja.kuusenaho@tsl.fi     
www.tsl.fi/tydi