Perustaitoja eri tavoilla erilaisiin tarpeisiin

Alkuvuonna käynnistyvillä Taitavana työelämään -kursseilla vahvistetaan ja päivitetään perustaitoja. Koulutusta on tarjolla sekä lähiopetuksena että verkossa. Osallistuja voi valita koulutuskokonaisuudesta itselleen sopivat kurssit; digitaitoja, matematiikkaa, kirjoittamista ja lukemista sekä työelämätietoa ja työnhakua.

– Taitavana työelämään -kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat harjoitusta ja vahvistusta perustaitoihin, kuten vaikkapa digitaitoihin ja työelämätaitoihin; esimerkiksi siihen, miten työhakemus kirjoitetaan ja mitä asioita työsopimuksen tulee sisältää, perustaitoyksikön asiantuntija Marja Koskela kertoo.

Kevään ensimmäiset suomen kielen, digitaitojen ja matematiikan kurssit sopivat erityisen hyvin maahanmuuttaneille, jotka opettelevat suomen kieltä.  Huhti-kesäkuun kurssit esimerkiksi työelämätaidoista ja kriittisestä lukutaidosta soveltuvat suomea paremmin taitaville.

Taitavana työelämään -koulutukset starttaavat keväällä Helsingissä ja etänä verkossa.

– Helmi-maaliskuun lähikoulutukset järjestetään Helsingin Itäkeskuksessa. Lähikoulutuksena järjestetään myös digitaitokurssit sekä Työnhaku- ja Työhaastattelukurssit. Muut kirjoittamiseen ja lukemiseen sekä työelämätietoon keskittyvät kurssit ovat etäopetuksena, täydentää asiantuntija Leeamaria Välitalo, joka vetää koulutushanketta.

Syksyllä lähiopetusta järjestetään Pirkanmaalla.

Ohjausta opiskelun tueksi

Digitaitokursseilla lähdetään liikkeelle tietotekniikan perusteista eli harjoitellaan muun muassa sitä, miten tietokonetta käytetään, kuinka sähköposti lähetetään ja miten kirjaudutaan sähköisiin palveluihin. Kursseilla harjoitellaan lisäksi verkkokoulutuksiin ja -tapahtumiin osallistumista.

– Jos matematiikan taidot ovat päässeet ruostumaan, niitä voi virkistää Matematiikan perustaidot -kurssilla, jossa käydään läpi esimerkiksi kerto- ja jakolaskuja tai prosenttien muuttamista desimaaliluvuiksi, Välitalo sanoo.

Asiateksti tutuksi -kurssilla puolestaan perehdytään eri tekstilajeihin, harjoitellaan mielipidetekstin kirjoittamista ja oman tekstin muokkaamista sekä kerrataan esimerkiksi yhdyssanoja ja pilkkusääntöjä.

Työelämäaiheisilla kursseilla opiskelijat kartuttavat luottamusta omiin vahvuuksiinsa ja oppivat kertomaan niistä vakuuttavasti myös muille.

– Työhaastattelutilanteita harjoitellaan kurssilla kouluttajien lempeässä ohjauksessa. Jos intoa riittää, opiskelijat pääsevät myös suunnittelemaan ja tekemään videotyöhakemusta, Koskela lupaa.

Opiskelijat saavat opiskelun tueksi vahvaa ohjausta. Lähikoulutuksissa kouluttaja on luonnollisesti jatkuvasti läsnä ja voi antaa ohjausta samassa hetkessä.  

– Etäkoulutuksissa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä sähköisessä työympäristössä ja varata ohjausajan kouluttajalta. Meille on tärkeää panostaa siihen, että kouluttajat seuraavat opiskelijoiden etenemistä ja tarjoavat ohjausta sitä tarvitseville, Koskela painottaa.   

Taitavana työelämään -kurssit ovat osa Osallisuuden ja työelämän perustaidot -koulutushanketta. Hankkeen tavoitteena on osallistujien koulutukseen pääseminen ja työllistyminen. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osallistujien perustaitoja ja suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa yksilöllistä jatkopolkua. Koulutushanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta tsl.fi/taitavana