Sisäiset urapolut vahvistavat yrityksen muutoskykyä ja rakentavat kestävää työelämää

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla työntekijöiden osaamisen vanheneminen on uhka myös Suomessa. Uusien työntekijöiden rekrytointi ei ole aina tehokkain ratkaisu yritykselle. On myös aloja, joilla kärsitään jo nyt osaavan työvoiman puutteesta.

Yrityksen henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja sisäisten urapolkujen rakentaminen ovat ratkaisevassa asemassa työn ja osaamistarpeiden muuttuessa. Kun yrityksellä on selkeä kuva työntekijöidensä osaamisesta ja osaamispotentiaalista, myös mahdolliset rekrytoinnit osuvat paremmin.

Reagoinnista muutosten ennakointiin

– Henkilöstön osaamiseen investointi on järkevintä silloin, kun toimintaympäristö muuttuu. Ennakointityöskentely auttaa näkemään muutoksen hyvissä ajoin, hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru toteaa.

Syksyllä käynnistynyt Uraohjausta työpaikalla -hanke tarjoaa uusmaalaisille pk-yrityksille keinoja, joilla ennakoida alalla tapahtuvia muutoksia ja pitää osaaminen ajan tasalla.

Kehitystyötä hankkeessa yritysten kanssa tekevät Careeria ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Osallistuvissa yrityksissä tehdään osaamistarpeiden kartoitus ja henkilöstön osaamisen kartoitus. Saatujen tietojen pohjalta rakennetaan suunnitelma, miten osaamista jatkossa kehitetään. 

Osaamispotentiaali näkyväksi ja käyttöön

– Työpaikalla on osaamistarpeiden lisäksi aina myös näkymätöntä osaamista, jonka tunnistaminen on tärkeää. Henkilöstöstä nousevat voimavarat kannattaa aina kartoittaa ennen rekrytointeja, projektipäällikkö Taina Paananen Careeriasta painottaa.

Yritykset voivat myös kouluttaa omasta työntekijästään työuraohjaajan, joka ylläpitää osaamisen kartoittamista ja kehittämistä työpaikalla sekä tukee yrityksen sisäisten urapolkujen luomista. Hankkeen palvelut ovat yrityksille maksuttomia.

Uraohjausta työpaikalla on Työväen Sivistysliiton, ammatillista koulutusta järjestävän Careerian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka toimii Uudellamaalla vuosina 2020–2022. Hankkeen ajan palvelut ovat yrityksille maksuttomia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.


Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto TSL
ilkka.vuorikuru@tsl.fi , 040 4570734

Webinaari ke 4.11. klo 13: Miten ennakoida muuttuvia osaamistarpeita pk-yrityksessä
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.tsl.fi/ennakointifoorumit
Työelämä muuttuu – entä osaaminen? Milma Arola, johtava asiantuntija, Sitra
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen muuttuvissa tilanteissa – Kaisu Eronen, HRD Manager, Primehotels Oy