SkillPlus-verkkokurssit tuovat opinnot yhä useamman ulottuville

Työ ja arki ovat muuttuneet yhä digitaalisemmiksi ja automaattisemmiksi. SkillPlus-koulutusohjelmassa digiosaamista vahvistetaan monipuolisesti osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutuksissa on mahdollista kehittää myös digitaalisen viestinnän ja oppimisen taitoja, jotta osallistuja saa eväitä luovia muuttuvassa maailmassa jatkossakin.

SkillPlus-koulutusohjelma on Työväen Sivistysliiton, Googlen, SAK:n ja ammattiliittojen yhdessä rakentama. Maksuttomat SkillPlus-koulutukset on suunnattu erityisesti suorittavan työn tekijöille.

SkillPlus-koulutusten valikoima kasvoi verkkokursseilla

Työntekijöiden kiinnostus ja tarve digitaitojen oppimiseen on noussut esiin useilla eri aloilla ja työpaikoilla, mutta työn ja muun arjen takia kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua lähi- ja etäkoulutuksiin. 

SkillPlus-verkkokurssit mahdollistavat digitaalisten taitojen vahvistamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Omatoimisesti suoritettavat verkkokurssit ovat joustava tapa oppia, syventää ja kerrata digitaalisia taitoja, silloin kun itselle sopii. Sisältöihin voi lisäksi perehtyä omassa tahdissa. 

– Opiskelu koostuu lyhyistä videoista ja harjoituksista. Koko kurssin voi ahmia vaikka yhdellä istumalla tai edetä viisi minuuttia kerrallaan, projektipäällikkö Kim Katainen kertoo.

Käytännön taitoja ja eväitä itsensä kehittämiseen 

SkillPlus-verkkokursseista julkaistiin nyt kolme ensimmäistä kokonaisuutta. Valikoima tulee jatkossa vielä kasvamaan.

Tietoturva ja yksityisyys -kurssilla opitaan tunnistamaan yleisimmät verkon käyttämisen riskit ja suojautumiskeinot. Lisäksi perehdytään käyttäjästä kerättävään dataan ja tiedonhallintaa.

Johdatus koneoppimiseen ja tekoälyyn -kurssilla opitaan, mitä tekoäly on ja mitä se ei ole. Kurssi auttaa myös arvioimaan, miten tekoälyn kehittyminen vaikuttaa työhön, arkeen ja yhteiskuntaan. 

Jatkuva oppiminen -kurssilta saa eväitä digitaalisten taitojen kehittämiseen myös jatkossa. Omaa oppimista tukee myös erilaisiin oppimistapoihin ja -tyyleihin tutustuminen.

– Kurssien sisällöt on ovat olleet käytössä hankkeen etä- ja lähikoulutuksissa ja saaneet osallistujilta hyvää palautetta, Katainen kertoo.

Vuoden aikana SkillPlus-hankkeessa on järjestetty yhteensä yli kolmekymmentä lähi- ja etäkoulutusta. Verkkokurssit tarjoavat uuden osallistumistavan lisäksi myös mahdollisuuden syventää esimerkiksi etäkoulutuksessa aloitettuja opintoja. 

Lisätietoa SkillPlus-koulutukista ja hankkeesta: www.skillplus.fi
Tutustu SkillPlus-verkkokurssien sisältöihin: skillplus.thinkific.com

SkillPlus-koulutusohjelman toteutuksesta vastaa Työväen Sivistysliitto ja sen rahoittaa Google.org. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Google, SAK, Teollisuusliitto, PAM, Rakennusliitto, Kuljetusliitot ja Saranen Consulting Oy.

Lisätiedot 
Kim Katainen
projektipäällikkö
Työväen Sivistysliitto TSL
kim.katainen@tsl.fi, 045 250 7080