Stalin kisällilaulujen takapiruna?

TSL on mukana 10. marraskuuta 2018 Stadintyöväenkirjallisuuspäivillä Aatosta jaloa - marraskuun valoa. Kisällilaulut olivat aikansa kantaaottavaa musiikkia. Vallanpitäjiä ja ajankohtaisia ilmiöitä käsiteltiin sanoituksissa huumorilla ja ilkamoiden. Laulu yhdisti työväkeä, mutta sen voiman ymmärsivät myös valtaapitävät. Kisällilaulujen merkitystä eri vuosikymmenillä valottaa muusikko ja tuottaja Timo Tipi Tuovinen. Näytteitä lauluista esittää muusikko Juha Hostikka. Tilaisuuden järjestäjää TSL ja Laulu ottaa kantaa -verkosto.