Sujuvaa oppimista työpaikalla – tule kuulemaan keinoista Yhteistyöllä tulevaisuuden ammattilaisia -seminaariin

Miten taata sujuva oppiminen ja laadukas ohjaus työpaikalla ja parantaa työpaikka-oppilaitosyhteistyötä? Ammattitaitoa yhdessä -ESR-hankkeen alkaessa maaliskuussa 2018 tavoitteena oli vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Nyt työ on päättymässä ja on aika arvioida, mitä saatiin aikaan ja miten työ työelämässä oppimisen kehittämiseksi jatkuu. Matkan tuloksista pääsee kuulemaan tarkemmin Yhteistyöllä tulevaisuuden ammattilaisia -seminaarissa Helsingin Paasitornissa tai etäyhteydellä ke 16.9. klo 9.00–13.00. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.   

Reilun kahden vuoden aikana on tiivistetty ja luotu verkostoja niin ammatillisten oppilaitosten kuin työpaikkojenkin kanssa. Tärkeä aikaansaannos on ollut työpaikkojen henkilöstön edustajille ja työpaikkaohjaajille suunnattu Työyhteisö ohjaa -koulutuskokonaisuus. Koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea ja webinaareina yhteistyössä Kiipulan ammattiopiston, JHL:n, PAMin, Teollisuusliiton ja SAK:n kanssa. Koulutusta on mahdollista tilata TSL:ltä myös jatkossa.

Koulutuksissa on käsitelty muun muassa oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä, työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainmukaista toteutusta, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamista ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. Työpaikkaohjaajan ja opettajan ohella tällaiset kysymykset liittyvät myös luottamusmiehen tehtävänkuvaan. Työpaikkaohjaajan lisäksi oma roolinsa ohjauksessa ja opiskelijan tukemisessa onkin koko työyhteisöllä.

Työväen Sivistysliitto, Työterveyslaitos ja Kiipulan ammattiopisto ovat myös tuottaneet yhteistyössä ammattiliittojen ja muiden ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa materiaaleja, jotka tukevat työpaikkoja ja oppilaitoksia työelämässä oppimisen kehittämisessä. Materiaaliin sisältyy esimerkiksi työpaikalla ohjaamista käsittelevä yleisopas, opiskelijan uraohjausopas, opas erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisen tueksi ja käytännön työkaluja esittelevä opas työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle. Oppaat on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Oppaisiin voi tutustua sähköisinä ja painettuja versioita voi tilata täältä.

– Tarvetta tiedolle ja tuelle on selvästi ollut niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissakin, sillä esimerkiksi Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opasta on tilattu ympäri Suomea noin 4 000 kappaletta, kertoo hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru.

Oppaita on myös otettu käyttöön työpaikkaohjaajakoulutuksen oppimateriaalina. Materiaalit antavatkin työpaikoille käyttökelpoisen mallin ja hyvät eväät opiskelijan ohjaamiseen ja oppilaitosyhteistyön tekemiseen. Uutta on se, että oppaissa on huomioitu myös luottamusmiehen rooli työyhteisön ja sitä kautta myös opiskelijan tukena.

Oppaiden pohjalta julkaistaan myös syyskuun aikana verkkosivu, jota voi hyödyntää sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Verkkosivu sisältää myös koulutusvideosarjan ja koosteen webinaarina järjestetystä Työyhteisö ohjaa -koulutuksesta.

Lisätietoja:

hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru
ilkka.vuorikuru@tsl.fi
040 457 0734

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajia ovat Kiipulan ammattiopisto, Työterveyslaitos, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on mukana yhteistyössä ja tukee hankkeen toteutusta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.