Suomalainen työelämä maahanmuuttaneen näkökulmasta

Millaisia ajatuksia työttömillä maahanmuuttaneilla on hyvästä työilmapiiristä ja työllistymisestä Suomessa? TSL ja Työväen Akatemia ovat järjestäneet vuoden 2021 aikana Näytä taitosi -koulutuksia, joihin hakeutuneet ovat halunneet parantaa suomen kielen osaamistaan ja muita perustaitoja sekä löytää itselleen työ- tai opiskelupaikan. Nyt pääset tutustumaan kurssilaisiin ja heidän ajatuksiinsa. 

Hyvä työilmapiiri – mistä se syntyy?

Abdulruf, Akhtam ja Ana kirjoittivat kurssilla siitä, mistä hyvä työilmapiiri syntyy. 

Hyvä työilmapiiri se syntyy ihmistä, siitä että työkaverit ovat ystävällisiä, kohteliaita ja avuliaita. Minun mielestäni tästä syntyy hyvä työilmapiiri. Myös minun mielestäni on harmi, jos työkaveri on epäystävällinen ja epäkohtelias työssä. Se vaikuttaa työilmapiiriin.Ilmapiiri riippuu myös siitä, millaisessa työpaikassa olet töissä. Ja kun juttelet työkaverin kanssa, sinun pitää olla kohtelias, eli älä juttele hänen kanssaan tyhmiä asioita. On myös tärkeä olla työssä positiivinen ihminen. Ja on myös tärkeä olla tasapuolinen, myös se hyvän työilmapiirin perusta. Nämä asiat ovat minun mielestäni tärkeitä, jotta syntyy hyvä työilmapiiri. 

Kirjoittaja Abdulruf on työskennellyt kotimaassaan maanviljelijänä ja leipurina. Suomessa hän on hankkinut logistiikka-alan perustutkinnon ja etsii nyt varastoalan töitä. Työnhaun ohessa hän opiskelee uutterasti suomea, vaikka puhuukin suomea jo sujuvasti.

Minusta hyvä työympäristö alkaa työntekijästä itsestään, eli minä olen se, joka osoittaa yhteistyötä ja annan apua työtovereilleni ja kunnioitan heitä niin, joten saan saman kohtelun heiltä. Ongelma tulee, kun kahden työntekijän välillä ei ole ymmärtämiskieliä, mikä tarkoittaa kielten eroa. Ratkaisu on oppia suomen kieli hyvin ennen työmarkkinoille pääsyä. 

Kirjoittaja Akhtam valmistui viime vuonna autonasentajaksi, mutta hänellä on vuosien työkokemus alalta jo ennen Suomeen muuttoa. Suomessa hän on tehnyt metsätöitä, mutta autoalan työpaikkaa ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole vielä löytynyt. Nyt hän aikoo yrittää työllistyä työkokeilun kautta, jotta työnantaja saa tutustua tekijään nimen takana.

Uusi työpaikka voi olla haastava monille ihmisille. Koska maailmaa tuli jatkuvasti enemmän kansainväliseksi ja polarisoitunut. Työ on tarvinnut sopeutuman aika nopeasti kaikissa muutoksissa ja ideoiden moninaisuudessa.  

Mitä se oli oikea kymmenen vuotta sitten ehkä se ei ole hyväksyttävä nykyään esim. kiusaaminen työssä tai rasismi voi olla hankala aihe erityisesti koska jokaisella on kamera puhelimissaan. Huono kuva tai käyttäyminen voi levitä yhtä nopeasti kuin tappava virus sosiaalisissa verkostoissa vahingoittaa yrityksen imagoa. 

Yritys taistella Suomessa vastaan kiusaamista tuo joukkueille ystävyyden ja perheen tunne ylimääräisten etujen, kuten juhlien, matkojen, ryhmän illallisten kautta. Se on amerikkalainen suuntaus, jolla on kilpailukyky. Yhdysvalloissa he tarjoavat klubijäsenyyttä, terapioita työntekijöiden tuottavuuden lisäämiseksi. 

Mielestäni vaikka tuoda etuja työpaikalle voi olla turhia jos joukkueella on sisäiset ongelmia kuten huono hallinta, palkka tai myrkyllinen ympäristö. Se olisi tärkeää että yrityksellä on selviä arvoja ja että työntekijät haluavat ymmärtää ja kunnioittaa tällaisia arvoja. 

Kirjoittaja Ana on työskennellyt pitkään ravintola-alalla Suomessa. Kun työt viime vuonna loppuivat, hän alkoi suunnitella alan vaihtoa. Tänä keväänä hän aloitti puutarha-alan ammatilliset opinnot ja etsii töitä alalta. 

Työn saaminen on Suomessa vaikeaa ja asiaan täytyy tulla muutos

Sara Al-suwaid kirjoitti kurssilla työllistymisestä Suomessa. 

Olen samaa mieltä siitä että, Suomessa vaikeaa saada työtä varsinkin maahanmuuttajille. Koska heillä on niin paljon erilaisia ongelmia edessä. Esim. kieli, työkokemus, todistus, rokotteet ja turvakortit. Monet yritykset vaativat kovia pyyntöjä työntekijöille. 

Oma kokemukseni on seuraavanlainen: kun minä aloin etsiä työtä oman alalta, minun täytyi hae kaikki todistukset kotimaasta ja pitäisi odottaa noin vuosi. Sen jälkeen lähetä kaikki todistukseni Valviralle, sitten tehdä kielikoe ja odottaa noin vuosi, minkä jälkeen teen noin 9 rokotusta, sen jälkeen harjoitella noin 3 kuukautta, sen jälkeen haen työpaikkaa. Kaikki kestää noin 3 vuosi. 

Matka on tosi pitkä kaikille, jotka haluavat työskennellä Suomessa. 

Toiselta puolelta, minulla on paljon kavereita joilla on oma kotimaassa todistus, esim. asianajajia tai opettajia, jotka pakotettiin vaihtamaan erikoistumistaan, koska tutkinnot eivät ole hyväksyttyä täällä. Ehdotan että, pitäisi helpottaa asioita työn helpon saatavuuden takaamiseksi. 

Kirjoittaja Sara Al-suwaid opiskeli kotimaassaan yliopistossa ja työskenteli sairaanhoitajana. Suomessa hän on työskennellyt vanhainkodissa. Nyt Sara haluaa vahvistaa erityisesti kirjallisia suomen kielen taitojaan niin hyviksi, että voi saada sairaanhoitajan pätevyyden myös Suomessa.