Taidolla ja innolla työhön

Ryhmätyö- ja muutostaitoja, työelämän pelisääntöjä, kohentunutta luku- ja kirjoitustaitoa, vahvempia digitaalisia taitoja ja oman osaamisen sanoiksi pukemista. Tätä kaikkea ja paljon muuta on neljän viikon mittainen Taidolla työhön -kurssi työttömille. Kurssi järjestetään useita kertoja vuoden 2021 aikana. 

Taidolla työhön -kurssin lisäksi TSL tarjoaa työttömille muutakin tukea. Toimintaan osallistuminen vahvistaa työttömien työnhakuvalmiuksia. Tarjoamme esimerkiksi tukea työpaikkahaastattelujen vuorovaikutukseen ja ansioluettelon sisällön ja ulkoasun rakentamiseen sekä työnhakureittien löytämiseen. Joskus pidempi työttömyysjakso voi myös ottaa voimille. Räätälöimme tilauksesta esimerkiksi työttömän hyvinvointi -kursseja.

Toimimme arvopohjaisesti ja haluamme vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Moni aikuinen on perustaitojen varassa työelämässä ja sen ulkopuolella. Kursseillamme kohtaamme toisemme vertaisina, voimautamme ja voimaannumme.

Samalla pysymme raameissa, joissa ihmisiä parhaiten tuetaan. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittaman Taidolla työhön -kurssin käyminen ei vähennä työttömien etuuksia, sillä viikkokohtaisen työmäärän laajuus on laadittu työ- ja elinkeinotoimistojen ohjeistusten mukaan. Kurssin suorittaneille voidaan myöntää neljä opintopistettä ja kurssi on osallistujille täysin maksuton.

Taidolla työhön -kokonaisuus alkaa ja päättyy henkilökohtaisella osaamisen kehittämisen keskustelulla. Alkukeskustelussa käydään läpi osaamisen, vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden lisäksi myös omia tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme yhdessä.

Korona-aikana olemme myös keksineet uusia tapoja toimia. Kurssi toteutetaan videoyhteydellä sekä yhteisellä verkkoalustalla. Olemme halunneet huolehtia siitä, ettei kurssille osallistumisen tai sen loppuun saattamisen esteeksi nouse omien välineiden puute. Ilman päivittäisessä käytössä olevaa konetta on hankala pysyä aktiivisena ja mukana yhteiskunnan rattaissa. Pystymme myös järjestämään opastusta koneiden käyttöön useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Etäkursseilla on myös kouluttajan lisäksi mukana tekninen tuki.

Parasta kouluttajan ja järjestäjän näkökulmasta on nähdä työn tuottama tulos. Kurssi on saanut kiitosta osallistujilta. Varsinkin äidinkielen ja matematiikan kertaus on ollut osallistujien mieleen, sillä sellaiseen harvemmin osallistuu, vaikka moni tarpeen tiedostaakin. Vuorovaikutustaitojen kokonaisuudessa erityisesti positiivisen minäkuvan parantaminen on tuntunut osallistujista tärkeältä. Yleisemminkin vuorovaikutustaitoja ja tiimityötaitoja on ollut hyödyllistä oppia käytännössä. 

Kurssilla on paljon sisältöä, mutta palautteessa on tullut esiin, että verkkotyökalut videoyhteys auttavat opiskelijaa. Ne mahdollistavat myös omatahtisen pureskelun.

Palautteissa korostuvat voima, ilo, rohkeus ja innostus uusien taitojen myötä. Se on rohkaissut osallistujia jatkamaan opintoja ja saamaan uutta virtaa työllistymisen edistämiseen. Samalla se rohkaisee meitä jatkamaan työtä perustaitojen tukemiseksi.


Lue lisää ja ilmoittaudu Taidolla työhön kursseille: taidollatyöhön.fi

Kuuntele Taidolla työhön -podcastista keskustelua työllisyydestä.