TSL mukana työelämän osaamisverkosto Askel Oy:ssa

Askel Oy on erikoistunut henkilöstön kehittämisen palveluihin. Se myy henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluita, välineitä ja ratkaisuja sekä henkilöstökoulutuspalveluita. Koulutuspalveluita on tarjolla avoimena koulutustarjontana sekä asiakkaiden tilauksesta saatavana räätälöitynä palveluna. 

Askel tarjoa osaamista, asiantuntijuutta ja kumppanuutta. Ensisijainen asiakaskunta on ammattiyhdistysliike, ammattiliitot ja työttömyyskassat sekä niiden henkilöstö. Palveluita myydään myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 

Yritys toimii osakkaiden oppilaitosverkostoa hyödyntävällä tuottajamallilla. Se toimii koordinaattorina, joka tuotteistaa palvelumuotoilun periaatteella palvelun/tuotteet, huolehtii jatkuvasta kehittämistyöstä asiakkaiden kanssa ja tilaa/alihankkii palvelun toteuttamisen osakkaiden muodostamalta verkostolta ja tarvittaessa muilta koulutuksen asiantuntijoilta.

Keskeisenä periaatteena on ammattiliittojen osaamisen kehittämisen kumppanuus, jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen ja tarpeeseen vastaava koulutustarjonta.

Osaaminen, kokemus ja vahvuudet

yrityksessä toimivat osakkaat tuntevat toimintaympäristön, jakavat asiakkaiden kanssa saman arvopohjan ja puhuvat samaa kieltä. Yritys on askeleen aikaa edellä: seuraa yhteiskunnan muutoksia ja tarjoaa liittojen henkilöstölle valmiuksia kohdata ja ottaa haltuun tulevia muutoksia.

Askel Oy tarjoaa henkilöstökoulutusta, jota ei muualta saa. Yritys kehittää ja tarjoaa ammattiliittojen rakenteeseen ja tarpeisiin vastaavia osaamisen johtamisen ja kehittämisen työkaluja, jotta jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää itse. Yritys Tunnistaa ay-liikkeen henkilöstön osaamisen tilaa ja kehittymistä kokonaisuudessaan ja sillä on mahdollisuus seurata ja kehittää palvelua eri liittojen kokemuksia ja tarpeita yhdistellen.

Askel Oy:n vahvuus on pedagoginen osaaminen ja koulutuskokemus. Se tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia oman henkisten ja samaa työtä tekevien kanssa sekä järjestää myös eri tyyppisiä alumni-/asiakastilaisuuksia.

Koulutus räätälöidään avainhenkilöiden ideointipajoissa. Askel Oy huolehtii palautteen keräämisestä tilaajalle ja jatkuvasta toiminnan arvioinnista. Se kehittää palautteen perusteella omaa koulutustaan sekä saa perspektiiviä ay-liikkeen henkilöstökoulutuksen tilaan ja kehittymiseen kokonaisuudessaan. Yritys saa osakkaiden resurssit tehokkaaseen hyötykäyttöön ja yhteiseksi hyväksi. Henkilöstökoulutukseen satsattu raha jää omaan liikkeeseen.

Osakkaiden kautta yrityksellä on hyvät näkymät koulutuskentällä. Asiakkaiden toimintaympäristö on tuttu ja yrityksellä on hyvät mahdollisuudet ennakoida, millaista osaamista asiakkaat tarvitsevat tulevaisuutta ajatellen. Jatkuva yhteistyö eri asiakkaiden kanssa tuottaa tietoa osaamis- ja koulutustarpeista, jotka ovat peilattavissa koko toimialaan. Osakkailla on monipuolisia verkostoja, jotka hyödyttävät yrityksen palvelutarjontaa. Askel Oy tarjoaa asiakkaille yhden luukun -periaatteella toimivan osaamisen kehittämisen kumppanuuden, jolloin asiakkaan ei tarvitse etsiä tarjontaa monelta eri toimijalta.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo 050 464 5446 mervi.ylitalo@tyoaskel.fi