TSL sai vahvistusta uusista tekijöistä

Uutta vuotta on Työväen Sivistysliitossa ollut käynnistämässä joukko uusia työntekijöitä.

Jaakko Suni

Uusi toimintakenttä innostaa kulttuurin monitoimijaa

Jaakko Suni aloitti marraskuussa viestintätiimissä kulttuurituottajana. Tähänastisen kokemuksen perusteella hän kertoo, että kulttuurituottajan työnkuva vaikuttaa monipuoliselta ja mielenkiitoiselta yhdistelmältä studiotöitä, työpajoja ja erilaisia hankkeita.

Monipuolinen työkokemus eri aloilta on hyödyksi uuden työn haltuunotossa.

– Olen tehnyt festivaalitöitä, teatteria, tapahtumatuotantoa, musiikkituotantoja ja erityisopettajan töitä.
Suni kertoo olevansa innoissaan sekä uudesta työstä että alkaneelle vuodelle suunnitelluista tapahtumista, tuotannoista ja muista projekteista.

– Itselleni on tärkeää kulttuuritoiminnan kautta pyrkiä edistämään tasavertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, ilmaisuun ja itsensä kehittämiseen.
 

Pirjo Alijärvi

Yhteiskunnallisten koulutusten yksikkö vahvistui vaikuttamistyön osaajalla

Pirjo Alijärvi aloitti joulukuussa yhteiskunnallisten koulutusten koulutussuunnittelijana. Hän kertoo, että työsarkana oleva vapaaehtoisvalmennuksen, järjestö- ja vaikuttavuuskoulutuksen sekä kansainvälisen koulutuksen kokonaisuus tuntuu mielenkiintoiselta ja innostavalta.

– Odotan jo kovasti mahdollisuutta, että pääsen koulutusten kautta myös tutustumaan järjestökentän aktiivisiin toimijoihin. 

Ennen nykyistä tehtävää Alijärvi työskenteli viestinnän parissa Kansan Sivistysrahastossa. Monipuolista kokemusta järjestötoiminnasta, vaikuttajaosaamisesta ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämisestä on kertynyt myös aiemmissa tehtävissä, kuten Hämeen Sosialidemokraattien toiminnanjohtajana.

– Kunnallisten luottamustehtävien kautta yhteiskunnallinen toiminta ja kunnallisten palvelujen kehittäminen ovat iso osa arkea myös vapaa-ajalla, Alijärvi jatkaa.

Palautumisesta ja ulkoilusta pitävät puolestaan huolen Leksa-koira ja Lasse-hevonen.
 

Pinja Kuusenaho

Perustaito-hankkeessa tähdätään uusien mahdollisuuksien avautumiseen

Pinja Kuusenaho aloitti tammikuussa perustaitoyksikössä koulutussuunnittelijana ja Osaamisen ohjaksissa -hankkeen vetäjänä. Uusi vielä käynnistysvaiheessa oleva hanke tavoittelee työllisiä ja työttömiä opiskelemaan työelämässä tarvittavia perustaitoja.

– Pääpaino on digitaidoissa, mutta vahvoina teemoina ovat myös oppimiseen liittyvät taidot, työnhaku, viestinnällinen osaaminen ja työhyvinvointi.

Kuusenaho on aiemmin työskennellyt toimintaterapeuttina ja ammatillisena kuntoutusohjaajana. Hän on yksilöohjausten kautta nähnyt käytännössä oppimisvaikeuksien ja heikkojen perustaitojen vaikutuksen yksilön valinnanmahdollisuuksiin ja rohkeuteen edetä työ- tai opiskelupolulla.

– Siksi näihin teemoihin liittyvä koulutus ja sitä kautta opiskelijoiden voimaannuttaminen ja uusien mahdollisuuksien avautuminen ovat lähellä sydäntäni.

Uuden luominen, suunnittelutyö ja kokonaisuuksien hallinta ovat Kuusenahon vahvuuksia ja siksi koulutussuunnittelu tuntuu innostavalta aluevaltaukselta.

TSL:n henkilöstö toivottaa Jaakon, Pirjon ja Pinjan lämpimästi tervetulleeksi.