TSL sai vahvistusta uusista tekijöistä

Marja Koskela ja Säde Tahvanainen.

Syyskauden käynnistymisen myötä Työväen Sivistysliitto on saanut joukkoonsa uusia työntekijöitä.

Lisää kulttuurienvälistä osaamista

Marja Koskela aloitti työt koulutussuunnittelijana ja kouluttajana Komeetta-hankkeessa heinäkuun lopussa. Komeetta eli kulttuurillisesti osallistavaa mentorointia työelämään -hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymistä. TSL on hankkeessa mukana osatoteuttajana, Komeetan päätoteuttaja on Silta-Valmennus

– Kehitämme yhdessä hankekumppaneiden kanssa vertaistukitoimintaa ja mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi, Marja Koskela kertoo.

Koskela vastaa hankkeessa mentorien ja maahanmuuttajataustaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten selkokielen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen koulutuksesta.

– Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

Koskela on työskennellyt kulttuurienvälisen osaamisen parissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja vapaan sivistystyön projekteissa.

– Yhdenvertaisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen ovat minulle tärkeitä arvoja, ja onkin ilo päästä niitä edistämään työssäni TSL:ssa, Marja Koskela summaa tuntojaan syksyn käynnistyessä.

Työtä, jolla on merkitystä

Säde Tahvanainen aloitti koulutussuunnittelijana elokuun puolivälissä. Hän työskentelee koulutushankkeessa, joka pureutuu työvoiman kohtaanto-ongelmiin.

– Tavoitteena on luoda uusi koulutusmalli työllistymisen sekä osallistumis- ja opiskeluvalmiuksien edistämiseksi, Tahvanainen selventää.

Koulutushankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on tarvetta päivittää osaamistaan tai haasteita oppimisen perustaidoissa. Ilman riittävää perusosaamista opintoihin tai työelämään siirtyminen on vaikeaa. Työväen Sivistysliitolle koulutuksen tasa-arvo on tärkeää.

– Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden oppia perustaitoja. Koulutuksen avulla voidaan myös vahvistaa ihmisten itsetuntoa, joka on peruslähtökohta motivaatiolle parantaa omaa elämänlaatua ja työllistyä, Säde Tahvanainen jatkaa.

Ennen nykyistä pestiään Tahvanainen työskenteli peruskoulun erityisopetuksen parissa ja teki syrjäytymisriskiä ehkäisevää työtä.

– Uudessa työssäni pääsen tutustumaan aikuiskoulutuksen maailmaan ja näkemään, miten vapaa sivistystyö vaikuttaa ihmisten elämään.
Säde Tahvanaiselle on tärkeää, että hankkeella, jota hän pääsee johtamaan, on yhteiskunnallista merkitystä.

Aulan uusi monitoimija

Elokuussa TSL:n toimistolla aloitti myös uusi siviilipalvelusmies Arne Pohjola. Aulavahtimestarin tehtävien lisäksi Pohjola huolehtii muun muassa postin käsittelystä ja toimii tarvittaessa TSL:n kouluttajien ja asiakkaiden apuna.

TSL:n henkilöstö toivottaa Marjan, Säteen ja Arnen lämpimästi tervetulleeksi!