TSL:n hankeosaaminen apuna rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä

Miten jatkuvan oppimisen tarpeet tunnistetaan työn arjessa? Osallistuvatko työntekijät vihreän siirtymän ja teknologioiden käyttöönoton suunnitteluun työpaikoilla? Mitä vaikutuksia työnmurroksella tai ilmastonmuutoksella on työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin?

Työn muutokset ja ilmastonmuutoksen vaikutukset työmarkkinoilla ja työn arjessa ahdistavat ja huolestuttavat.

– Vai voimmeko puhua myös mahdollisuuksista, joita kestävän ja reilun työelämän parantaminen tuo mukanaan, hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo rohkaisee.  

Käytännön ratkaisujen löytämiseksi Euroopan unioni jakaa EU-rahoitusta sekä suoraan että kansallisten viranomaisten, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen sekä ministeriöiden, kautta. EU-rahoitusta voidaan hyödyntää muun muassa hankkeissa, joissa parannetaan työhyvinvointia, työllistävyyttä, työvoiman kohtaantoa ja osaamista työpaikoilla. Hankerahoituksella voidaan myös vahvistaa työntekijöiden oppimisvalmiuksia työelämässä.

– Rahoitusta voi hakea ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinojen parantamiseen työpaikoilla, samoin työntekijöiden jaksamisen, työterveyden ja resilienssin tukemiseen muutoksessa, Mervi Ylitalo jatkaa.

Työväen Sivistysliitossa tunnetaan käytössä olevat rahoitusmahdollisuudet. Mervi Ylitalo kannustaakin jäsenjärjestöjä hyödyntämään TSL:n hankeosaamista.

– Autamme jäsenjärjestöjä tunnistamaan oman jäsenistönsä tarpeita ja hakemaan rahoitusta.

TSL:lla on vankkaa kokemusta hankkeiden toteuttamisesta yhteistyössä työpaikkojen, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Uuden ohjelmakauden ensimmäiset rahoitushaut käynnistyvät tammi-helmikuun aikana 2022.


Lisätietoja
hankekeskuksen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Hannele Ugur, SAK, hannele.ugur@sak.fi
hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, TSL, mervi.ylitalo@tsl.fi.

Tutustu TSL:n käynnissä oleviin työelämähankkeisiin: www.tsl.fi/hankkeet