TSL:n työlle merkittävä tunnustus - aikuisten perustaitojen koulutustarjonta vahvistuu

TSL sai opintokeskuksista ylivoimaisesti eniten tukea aikuisten perus- ja digitaitojen vahvistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen käynnistämästä ohjelmasta. 230 000 euron tuella TSL on kuudenneksi suurin rahoituksen saaja. Tämä on merkittävä tunnustus liiton pitkäjänteiselle työlle aikuisten perustaitojen opetuksessa.

Tuella järjestetään matalan kynnyksen koulutusta, jolla ehkäistään eriarvoisuutta, annetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan nykypäivän kansalaistaitoja.

-          Digitaalisten taitojen puute voi vaikuttaa siihen, että työelämässä ei pärjääkään eläkeikään saakka, ja työttömäksi jääneen on vaikeampi palata takaisin työelämään. Osaamisen puute voi johtaa myös työssä jaksamisen heikkenemiseen, TSL:n koulutusjohtaja Katri Söder sanoo.

Söder muistuttaa, että SAK:n tekemän työolobarometrin mukaan monilla työntekijöillä on kokemus teknologian armoilla olemisesta, työn jumiutumisesta laitteiden vuoksi, osaamisvaatimusten kasvamisesta sekä siitä, että työnantaja ei järjestä riittävästi uuden teknologian käyttökoulutusta.

Myös työttömien osaamisen kehittäminen on Söderin mukaan tärkeää. Tutkimusten mukaan jopa joka viidennellä työttömällä on heikot perustaidot.

-          Tuloksekas työnhaku edellyttää nykyisin, että digitaidot ovat hallinnassa. Työhakemukset ja ansioluettelot pitää osata laatia, tallentaa ja jakaa digitaalisesti. Muodolla ja visuaalisella ilmeellä on merkitystä. Monin paikoin edellytetään jopa videohakemuksen laatimista.

Söderin mukaan on yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää, että TSL on mukana perus- ja digitaitoja vahvistavassa hankkeessa.

-           Vähemmän koulutetut osallistuvat muita vähemmän aikuiskoulutukseen. Myös työnantajien tarjoama henkilöstökoulutus jakautuu epätasaisesti, Söder sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna ylempien toimihenkilöiden sosioekonomiseen luokkaan kuuluva palkansaaja sai yli kaksinkertaisen määrän henkilöstökoulutusta, verrattuna työntekijöiden sosioekonomiseen asemaan kuuluvaan palkansaajaan. TSL tavoittaa jäsenjärjestöjensä kautta erityisen hyvin juuri heidät, jotka muuten voisivat jäädä koulutusta vaille, Katri Söder muistuttaa.