TSL:ssa koottu Kriittinen medialukutaito -materiaali vapaasti hyödynnettävissä

Kriittinen lukutaito on keskeinen perustaito. On hyvä suhtautua kriittisesti kaikkeen tietoon, tulipa se vastaan kahvipöydissä, perinteisessä tai sosiaalisessa mediassa tai muualla internetin syövereissä.

– On aina olennaista kysyä, miksi tämä tieto vastaani tuli, kuka pyrkii vaikuttamaan, miksi ja miten, koulutuspäällikkö Inari Juntumaa toteaa.

Väärän tiedon tuottaminen on nykyään helpompaa kuin koskaan.

– Meillä Työväen Sivistysliitossa syntyi tarve koota yhteen koulutusmateriaalia kriittisen lukutaidon vahvistamiseen. Työskentelyn pohjalta syntynyt materiaali on nyt vapaasti hyödynnettävissä.

Materiaalia voi käyttää sopivin osin koulutuksissa. Yhteensä laajuus vastaa noin yhden opintopisteen verran työtä opiskelijalta. Materiaalia voi käyttää toki muillakin tavoin, kuten itseopiskelumateriaalina. 

Tutustu materiaaliin: Kriittinen medialukutaito (pdf)

Materiaalin luvussa yksi määritellään kriittistä lukutaitoa. Luvussa kaksi käsitellään lähdekritiikkiä tiedonhaun kannalta. Aiempi toimintamme verkossa vaikuttaa olennaisesti siihen, mitä silmiemme eteen näytetään, joten luvussa käsitellään myös algoritmeja. Tekoäly mullistaa monella tavalla toimintaamme, joten luvussa on oma alaluku sen käsittelylle. Kolmannessa luvussa tutustutaan rakentavaan vuorovaikutukseen verkossa ja hyviin tapoihin perustella näkemyksiä. Neljännessä luvussa ollaan tietoturvan ja -suojan äärellä. Viidennessä luvussa täydennetään kokonaisuutta vielä näkökulmilla materiaalissa oleviin tehtäviin.
Kriittinen medialukutaito -materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja löytyy jatkossa myös TSL:n verkkosivujen materiaalipankista.

 

Ajankohtaista noston kuvituskuvana on käytetty tekoälyn tuottamaa kuvaa, jossa avainsanoina on käytetty Kriittinen medialukutaito -materiaalin sisältöjä.