Tutustumassa maahanmuuttajia voimaannuttavaan ja työllistävään toimintaan Pohjois-Ruotsissa

Vietimme toukokuussa viikon Pohjois-Ruotsissa tutustuen Piteån ja Bodenin maahanmuuttajia voimaannuttaviin ja työllistäviin hyviin käytäntöihin ja menetelmiin. Mukana oli kansainvälisiä kumppaniorganisaatioitamme myös Belgiasta.

Eniten innostivat käytännöt, joissa oli mahdollista tarjota riittävästi yksilöllistä tukea maahanmuuttajataustaiselle kuntalaiselle juuri hänen lähtökohdistaan, tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin. Jos uudelle tulijalle tarjotaan alkuvaiheen kotoutumiseen riittävä tuki, hän pääsee ripeämmin ja varmemmin polullaan eteenpäin. Silloin hänellä on paremmat valmiudet tulla osaksi uutta työyhteisöä ja yhteiskuntaa. 

ABF Nord voimaannuttaa maahanmuuttajia Bodenissa 

Bodenissa näimme ABF Nordin opintokeskuksen monipuolista vapaan sivistystyön toimintaa maahanmuuttajille. Toiminta lähtee maahanmuuttajien omasta tarpeesta ja kiinnostuksesta, mikä tekee siitä motivoivaa ja voimaannuttavaa. ABF järjestää mm. ruotsin kielen kursseja maahanmuuttajaäideille. Kurssin ajaksi on järjestetty samoissa tiloissa lastenhoito, jotta kotona lapsiaan hoitavat äidit pääsisivät mukaan kurssille.  

Vierailimme myös Bodenin kunnan ylläpitämässä JobbCenterissä, joka tarjoaa tukea töihin ja opintoihin hakeutumiseen useille eri kohderyhmille, kuten nuorille, äskettäin maahantulleille, pitkäaikaistyöttömille sekä ihmisille, joilla on alentunut toimintakyky. Jobbcenter auttaa työllistymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa, mutta sen kautta pääsee myös erilaisille ammattiin suuntaaville ja ruotsin kielen oppimista tukeville kursseille, joita suoritetaan osana alakohtaista työharjoittelua.  

Jobbcenter tekee yhteistyötä paitsi TE-palveluiden myös ABF:n kanssa, jonka palkkalistoilla yksi heidän työntekijöistään on. Hänen tehtävänään on maahanmuuttajien ohjaaminen mukaan ABF:n kursseille ja projekteihin. Toiminta mahdollistaa joustavat ja yksilöllisesti räätälöidyt polut, joissa työ ja opiskelu kohtaavat. Joustavuudesta ja yksilöllisestä palvelutarjonnasta voisi ottaa mallia myös meillä Suomessa.

Piteån kunta rekrytoi tuetusti hoiva-alalle 

Tutustuimme myös Piteån kunnan Employment for Migrants -ESR-projektiin, jonka lähtökohtana on saada lisää työntekijöitä hoiva-alalle. Piteåssa testataan parhaita keinoja saada maahanmuuttajia töihin etenkin vanhustenhuoltoon pienessä kunnassa, jonka väestö ikääntyy.  

Potentiaalisia työntekijöitä kontaktoidaan työvoimatoimiston, kielikurssien ja sosiaalipalveluiden kautta. Kiinnostuneiden kanssa keskustellaan keskittyen aiempaan osaamiseen, odotuksiin ja motivaatioon. Alan työharjoittelu alkaa heti ja kestää tavallisesti 4-6 kuukautta.

Harjoittelijaa ohjaa työpaikalla lähihoitajana työskentelevä mentori. Mentorin tehtävänä on tutustuttaa harjoittelija ammattiin sekä ruotsalaiseen työkulttuuriin ja tapoihin. Harjoitteluun sisältyy myös tapaamisia ruotsin kielen opettajan ja uraohjaajan kanssa. Tavoitteena harjoittelun jälkeen on ennen kaikkea työllistyminen Piteåssa. 

Huomionarvoista on, että mentorin on mahdollista käyttää työaikaa harjoittelijan ohjaamiseen. Harjoittelijan ohjaaminen on mentorin tärkein työtehtävä koko harjoittelujakson ajan. Lisäksi koko työyhteisön velvollisuus on toivottaa harjoittelija tervetulleeksi ja ottaa hänet osaksi työyhteisöä. Myös mentoreille on tarjolla tukea työssään. Heidän työnohjaajanaan toimii vanhustenhuollon kehityspäällikkö, joka toimii linkkinä projektin ja hoivayritysten välillä. 


Matka oli osa Empowering Migrants for Employment -ESR-hanketta, jossa edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja voimaantumista jakamalla hyviä käytäntöjä eurooppalaisessa yhteistyössä. TSL toimii hankkeen koordinaattorina, ja Suomesta osatoteuttajina ovat mukana Helsingin aikuisoppilaitos, Silta-Valmennusyhdistys, Tampereen aikuiskoulutuskeskus sekä Tampereen yliopisto. Kansainväliset kumppanit ovat EVA-järjestö Brysselistä sekä ABF ja Piteån kunta Ruotsista.