Työpaikkaohjaaja johtaa oppimista työpaikalla

Ammatillinen koulutus on siirtynyt yhä enemmän työpaikoilla tapahtuvaksi. Palvelualojen Ammattiliitto PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen kertoo, miten PAM on hyötynyt Ammattitaitoa yhdessä -hankkeesta. Hanke on tuottanut lisää tietoa siitä, mitä uudistus käytännössä tarkoittaa ja mitä onnistunut oppiminen edellyttää työpaikoilta. Laakkosen mukaan aina, kun voidaan syventää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvää keskustelua, on se monella tavalla positiivista.  Kuuntele podcastista lisää muun muassa siitä, mikä on työpaikkaohjaajan rooli työpaikalla oppimisen tukemisessa ja kenen tehtävä on varmistaa, että työpaikka taipuu oppimisympäristöksi.

Download PDF