Uudistunut Ossi-verkkotyökalu palvelee entistä paremmin

Jo pari vuotta käytössä ollut osaamisen tunnistamisen työkalu Ossi on uudistunut. Kehitystyön tuloksena verkkotyökalun käytettävyys on parantunut ja uusi versio tarjoaa myös ehdotuksia erilaiseen osaamiseen liittyvistä ammattialoista ja ammateista. Ossi on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti yhdessä parin, ohjaajan tai mentorin kanssa keskustellen, mutta sitä voi hyödyntää myös yksin.

Lähde kartoittamaan osaamistasi: Ossi-verkkotyökalu

Osaamisen tunnistaminen on osa arkipäivää muuttuvassa työelämässä. Omaa osaamisen eri puolia voi olla hankala tunnistaa ja pukea sanoiksi.

– Jokaiselle kertyy työelämässä ja arjessa paljon sellaista osaamista, josta ei ole todistuksia. Henkilökohtaiset taipumukset vaikuttavat myös työn mielekkyyteen ja sujuvuuteen, sanoo koulutussuunnittelija Mika Ukkonen, joka on ollut mukana kehittämässä Ossi-työkalua.

Ossi-työkalun perusidea on saada ihmiset pohtimaan omaa osaamistaan uudella tavalla. Työskentely perustuu kortteihin, joissa kysytään arkielämään liittyvistä taidoista ja osaamisen tasosta. Osaaminen ja vahvuudet jaotellaan neljään kategoriaan. Kun kortit on käyty läpi, vastaaja saa koosteen omista vahvuuksistaan ja mahdollisista kehittämiskohteista.

Uudistunut Ossi-työkalu vertaa käyttäjän arviota omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan eurooppalaisiin ammattialoihin ja antaa ehdotuksia ammateista tai aloista, joissa vastaava osaaminen on tarpeen.

– Ehdotusten tarkoituksena on ennen kaikkea avata uusia näkökulmia, koulutuspäällikkö Inari Juntumaa muistuttaa.

Tuloksia ei kannata tulkita liian suppeasti, sillä sopivien ammattien luokittelu on verkkotyökalussa väistämättä mekaanista. Lopuksi on aika tehdä toimintasuunnitelma.

– Toimintasuunnitelmassa kannattaa sitoutua tekemään jotain omien vahvuuksien hyväksi, Mika Ukkonen kannustaa.

Uutta Ossi-verkkotyökalussa ovat myös lyhyet oppimispalat esimerkiksi sähköpostin ja verkkokeskusteluissa käytettävien työkalujen käytöstä sekä työnhausta internetissä.  Materiaalit on koottu yhdessä eurooppalaisten hankekumppaneiden kanssa, joten niissä tulee esiin myös kulttuurillisia ja maakohtaisia eroja.

Alun perin vuonna 2019 käyttöön otettu Ossi-työkalu on kehitetty eurooppalaisessa Midlife Skills Review -hankkeessa, jossa oli mukana toimijoita Iso-Britanniasta, Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta. Työskentelyä johti Iso-Britannian ammatillinen keskusjärjestö Trade Union Confederation (TUC). Vaikka työkalu on pohjimmiltaan kaikissa osallistujamaissa sama, sitä kuitenkin käytetään eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi Espanjassa työkalua käytetään työnohjauksen ja työn hakemisen välineenä.