Väino Voionmaa -mitali myönnettiin Jorma Westlundille

TSL:n pääsihteeri Jouko Muuri luovutti 15.12.2020 pidetyssä Työväen Opintorahaston kokouksessa Väinö Voionmaa -mitalin opintorahaston tehtävänsä jättävälle puheenjohtajalle Jorma Westlundille. 

Jorma Westlundin ura  yhteiskunnallisissa, valtiollisissa ja sosialidemokraattisen liikkeen tehtävissä on pitkä ja merkittävä. SDP:hen Westlund liittyi jo vuonna 1966, vain 16-vuotiaana. Hän on työskennellyt esimerkiksi SDP:ssä järjestöpäällikkönä, pääministeri Paavo Lipposen poliittisena sihteerinä sekä Stora Ensolla yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.

Viime vuodet Jorma Westlund on toiminut Työväen Opintorahaston johdossa. Opintorahasto  tukee ja edistää etenkin työväestöön kuuluvan nuorison opiskelua ja koulutusta sekä  työväestön sivistyksellisiä, tieteellisiä ja taiteellisia pyrkimyksiä sekä yhteisöjä, jotka toimivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintorahasto on esimerkiksi tukenut TSLn toimintaa pitkään ja merkittävällä tavalla. 

Kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä työstä Westlundille myönnettiin Työväen Sivistysliiton, Kansan Sivistysrahaston ja R.H. Oittisen rahaston puolesta Väinö Voionmaa -mitalin numerolla 190.

 

Jouko Muurin puhe mitalin luovutustilaisuudessa: 

Jorma Westlund, olet tehnyt merkittävän uran erilaisissa yhteiskunnallisissa, valtiollisissa ja sosialidemokraattisen liikkeen tehtävissä useiden vuosikymmenten ajan ja viime vuodet olet johtanut menestyksellä Työväen Opintorahastoa, joka on tukenut merkittävällä tavalla jo pitkään Työväen Sivistysliittoa sen pyrkimyksissä voimaannuttaa ja kehittää eri työväenliikkeen järjestöjä koulutuksen ja sivistyksen keinoin.

Kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä työstä, jota olet tehnyt työväen sivistystyön eteen monilla eri foorumeilla haluamme luovuttaa Sinulle Työväen Sivistysliiton, Kansan Sivistysrahaston ja R.H. Oittisen rahaston puolesta Väinö Voionmaa -mitalin numerolla 190.

Voionmaan sanoin työväen sivistystyötä tarvittiin sata vuotta sitten ja tarvitaan edelleen koko kansan hyvinvoinnin edistämiseksi, koska siten voidaan tasoittaa sivistyksellistä eriarvoisuutta kansalaisten välillä. Tiedolla ja sivistyksellä oli Voionmaan mukaan yhteiskunnallinen tarkoitus. Sivistyksellä muutettiin ja muutetaan yhteiskuntaa.

Toveri Jorma, Sinä olet osaltasi jatkanut voionmaalaisten ihanteiden levittämistä kansansivistystyön tekijänä eri tehtävissäsi – tieteenomaisuutta, totuudellisuutta ja kansantajuista selkokielisyyttä – Väinö Voionmaan elämäntyötä kunnioittaen. Samalla olet rohkaissut ihmisiä perehtymään asioiden ja ilmiöiden taustoihin ja luonut toimijoille itsetuntoa toimia aktiivisina ja täysivaltaisina kansalaisina.