Verkko- ja lähitoteutusten yhdistelmä toi lisäpotkua nuorten tavoittamiseen

Löydä polkusi -hanke tukee eteläkarjalaisia nuoria oman ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja omien reittien löytämisessä eri vaiheissa opiskelu- ja työelämää. Keväällä 2021 käynnistyneessä hankkeessa ohjausta tehdään pääosin verkossa, johon on rakennettu oppimisympäristö.

Tämän vuoden alusta ohjausta on lisäksi alettu järjestää lähityöpajoina alueen oppilaitoksissa. Työpajat ovat auttaneet nuorten tavoittamisessa ja hankkeen osallistujamäärä saatu hyvään kasvuun. Uusi työskentelytapa on osoittautunut hyödylliseksi myös ohjauksen kannalta.

– Lähitapaamiset ovat tukeneet aiheiden käsittelyä ja vahvistaneet ohjausta kokonaisuudessaan, hankepäällikkö Niina Sahlberg kertoo.

Verkon oppimisympäristö on käytössä osana lähityöpajoja. Sahlbergin mukaan verkkosisältö on tuonut lisää mielekkyyttä ja monipuolisuutta tehtäviin ja pajatyöskentelyyn.

Mikä miusta tulee isona?

Lähityöpajojen sisällöt mukailevat verkkoon rakennettua kokonaisuutta. Työskentelyssä yhdistyy itsereflektio, ryhmätehtävät ja verkkoympäristössä toimiminen. Käsiteltäviä teemoja ovat oma osaaminen ja vahvuudet, motivaatio, ammatilliset tavoitteet, vuorovaikutus ja jännittäminen, työnhaku sekä työelämän pelisäännöt.

– Eli esimerkiksi ”Mikä miusta tulee isona?” ja ”Töihi vai?”, vertaistukitoiminnan ohjaaja Hanne Silvennoinen tarkentaa.

Teemat on nimetty paikallisella murteella ja nuorten puheeseen sopivasti. Pajojen sisällöissä huomioidaan sekä tavoitteellisuus että helposti lähestyttävyys. Tehtäviä sovelletaan osallistujien valmiuksien ja taitojen mukaisesti.

– Oppimisympäristö verkossa on saanut hyvän vastaanoton. Jokainen työpaja on omanlaisensa, mutta yleisesti ottaen tunnelma on ollut avoin ja osallistuva, Hanne Silvennoinen kertoo.

Työpajoja järjestetään kevään aikana vielä yhteensä 17. Lähityöpajojen lisäksi alkuvuonna toteutettiin ensimmäinen vertaistukitoiminnan verkkovalmennus, jossa nuoret perehtyivät vertaistukijana toimimiseen.

Lisätietoja
www.tsl.fi/loyda-polkusi
Seuraa myös Facebookissa ja Instgramissa @loydapolkusi.