Sekaisin somesta -mediapäivät 2019

11.03.2019 - Inari Juntumaa, koulutuspäällikkö, apulaisrehtori, VTM

Yhteisissä osioissa käsitellään tarkoitushakuista vaikuttajaviestintää, nettihäirintää ja sen haltuunottoa, some-etuoikeuksia, omaa sometoimintaa mutta myös somesta taukojen pitämistä, somevaikuttamisen keinojen tukemista sekä tunteiden hallintaa ja käsittelyä – myös somessa.

>> Lue lisää

Uusi ammatillinen koulutus torjuu rakennetyöttömyyttä

05.03.2019 - Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa

Jatkuvan oppimisen politiikka on tullut jäädäkseen, ja se pitää sisällään myös tulevien reformien idut. Nyt tarvitaan vakavasti otettavia avauksia elinkeinoelämän, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja julkisen vallan yhteistyölle sekä koulutus- että työllisyyspolitiikan saralla.

>> Lue lisää

Miksi maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on kaikkein heikoin?

28.02.2019 - Hanna Takolander, hankepäällikkö Ote työhön -hankkeessa

Monet lapsen kanssa kotona olevat äidit eivät pääse työvoimapoliittisten kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Tällä tavoin suomalaisen yhteiskunnan rakenteet siis sulkevat maahanmuuttajanaisia työelämän ulkopuolelle.

>> Lue lisää

Takkuaako työsi teknologian vuoksi?

01.02.2019 - Riitta Sinimäki-Mikola, koulutussuunnittelija

Tuntuuko joskus siltä, että töihin hankitaan jatkuvasti uusia ohjelmistoja ja välineitä, joiden opettelemiseen menee tolkuttoman paljon aikaa? Työnantaja ei järjestä riittävästi koulutusta, eikä itsenäiseen oppimiseenkaan löydy työtehtävien välissä tarpeeksi aikaa, saati sitten apua. Työ jumiutuu ja hidastuu, koska tietoteknisten välineiden käyttäminen ei suju rutiininomaisesti. Kuulostaako tutulta?

>> Lue lisää

Luottamusmiehen tehtävät moninaistuvat, kun koulutus siirtyy työpaikoille

28.01.2019 - Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö

Uutta ammatillista koulutusta on nyt toteutettu reilun vuoden ajan. Työelämän kannalta uudistus vahvistaa huomattavasti työpaikalla järjestettävän koulutuksen asemaa ammatillisessa koulutuksessa. Työelämälähtöisyyden ja yksilöllistyvien koulutuspolkujen avulla on tarkoitus vauhdittaa uusien osaajien ja osaajia tarvitsevien työnantajien kohtaamista. Valmistuminen nopeammin ja täsmällisemmin on sekä elinkeinoelämän että opiskelijoiden itsensä etu, mutta etenkään uudistuksessa korostuvat henkilökohtaiset koulutuspolut eivät synny itsestään.

>> Lue lisää