Hanke tarjoaa elokuun 2023 loppuun asti Uudenmaan alueella toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille kuljetus-, palvelu-, posti-, rakennus- ja turvallisuusalalla maksutonta yksilö- tai ryhmävertaistukea, valmennusta ja räätälöityä koulutusta tarpeittenne pohjalta. Voit ottaa yhteyttä yrityksenä tai yksittäisenä kohdealojen työntekijänä.

  • Luottamushenkilöiden vertaistukea. Yksilövertaistuessa vertaisena on hankepäällikkö Timo Tiikkaja ja ryhmävertaistukiryhmiä vetää Pipsa Härkönen. Vertaistuet toteutetaan etätapaamisina. Vertaistukea tarjolla myös ammattiosastojen toimihenkilöille.
  • Esihenkilöiden muutosvalmennusta. Tutustu esimerkkiin, jossa valmennuksen teemoina olivat työhyvinvointi, ristiriitatilanteiden käsittely, kannustava ote työssä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työyhteisössä.
  • Henkilöstön koulutusta ja valmennusta esimerkiksi työhyvinvointiin ja työelämän pelisääntöihin liittyen. Koulutuksen toteuttavat TSL:n kouluttajat lähiopetuksena tai etänä. Koulutus ja valmennus tarjolla myös ammattiosastojen jäsenille.
  • Oman osaamisen tunnistamista ja opintopolulle ohjaamista OSSI-työkalun avulla.

Valmentaja osaa johdattaa asioita oman mielen pohdintaan, herättelee tosi kivasti ja kääntelee asioita toiselta suunnalta ajateltavaksi. Jotain jää omaan mieleen taustalle, jolloin voi muutos ja itsestä huolehtiminen saada voimaa ja hyvinvointia kasvattavaa suuntaa.

Ota yhteyttä ja kerro kuinka voimme auttaa juuri Sinua!


Hanke vahvistaa koko työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista ja tukee yritysten elpymistä. Hankkeen palveluilla ja toimenpiteillä tuetaan muutoskyvykkyyttä ja osaamista sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä, jotta palautuminen kriisin jälkeen onnistuu turvallisesti ja vältytään pitkäaikaisilta haittavaikutuksilta. Kohderyhmän yrityksille tarjotaan tukea ja työvälineitä muutosjohtamisen vahvistamiseen.

Katso hankkeen tekemät videot

Hyvän työkäyttäytymisen jäljillä

Työelämän pelisäännöt

Oman osaamisen tunnistaminen

 

Kuuntele hankkeen tekemät podcastit!


Äänimerkki-podcast: Osaaminen esiin osaamiskartoituksella. 
Mitä meidän talossamme osataan? Löytyisikö omista harrastuksista piilo-osaamista työn tueksi?
Osaamiskartoituksessa tarkastellaan koko elämän osaamista, eikä se keskity pelkästään työelämäosaamiseen. Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Jakson tekstiversio.


Äänimerkki-podcast: Mitä on vertaistuki?
Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä haluaisit sanoa? Vertaistuessa luottamus on kaiken A ja O.
Miten luottamusta sitten vahvistetaan Helsinki-Vantaan lentokentän työyhteisöissä erityisesti pandemian vaikutusten jäljiltä? Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Jakson tekstiversio.

 

Palveluita ja toimenpiteitä yrityksille, työntekijöille ja työyhteisöille

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät muutosjohtamiseen, työmotivaation ja ammattitaidon tukemiseen muutostilanteessa, osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn sekä -hyvinvoinnin ylläpitämiseen.  Jotta palveluita osataan kohdentaa oikein, hankkeen aluksi yrityksille ja työntekijöille tehdään tarvekartoitus. Yritys voi valita tilanteeseensa sopivat toimenpiteet tukena, ohjauksena tai täsmäkoulutuksena.

Henkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla vahvistetaan erityisesti digitaitoja ja digitaalisen viestinnän osaamista. Työntekijöille on tarjolla myös uraohjausta ja tarpeen mukaan voidaan järjestää esim. työyhteisövalmennuksia. Luottamusmiesten jaksamista tuetaan vertaistukitoiminnalla. Muutosjohtamiseen liittyvien palvelujen lisäksi hankkeessa edistetään erityisesti pk-yrittäjien verkostoitumista ja kriisistä selviämistä kokoamalla hyviä selviytymisstrategioita.

Lentokentän turvatarkastuksessa työskentelevien osaamista päivitetään erityisesti vaarallisten tautien ja muiden biouhkien osalta. Osaamista lisätään työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältöä päivittämällä.  JHL-opisto ja Työturvallisuuskeskus pilotoivat päivitettyä koulutusta hankkeen aikana.

Palveluihin ja toimenpiteisiin voi osallistua työntekijä, jolla on työsuhde voimassa. Osallistuja voi olla koko- tai osa-aikatyöntekijä, extra tai lomautettu (osa- tai kokoaikaisesti). Toimenpiteet toteutetaan koronaohjeistukset huomioon ottaen livetapaamisissa tai verkossa.  

Pysy ajan tasalla ja osallistu keskusteluun
Facebookissa: www.facebook.com/evaitatyonmuutokseen
Twitterissä: @evaitatyonmuut1

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ja osatoteuttajia ovat Careeria ja JHL-opisto. Sidosryhmäkumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!