Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen toimenpiteet kohdennetaan Uudenmaan alueella toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille.

Hanke vahvistaa koko työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista ja tukee yritysten elpymistä. Hankkeen palveluilla ja toimenpiteillä tuetaan muutoskyvykkyyttä ja osaamista sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä, jotta palautuminen kriisin jälkeen onnistuu turvallisesti ja vältytään pitkäaikaisilta haittavaikutuksilta. Kohderyhmän yrityksille tarjotaan tukea ja työvälineitä muutosjohtamisen vahvistamiseen.

Kuuntele Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen tekemät podcastit!


Äänimerkki-podcast: Osaaminen esiin osaamiskartoituksella. 
Mitä meidän talossamme osataan? Löytyisikö omista harrastuksista piilo-osaamista työn tueksi?
Osaamiskartoituksessa tarkastellaan koko elämän osaamista, eikä se keskity pelkästään työelämäosaamiseen. Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Jakson tekstiversio.


Äänimerkki-podcast: Mitä on vertaistuki?
Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä haluaisit sanoa? Vertaistuessa luottamus on kaiken A ja O.
Miten luottamusta sitten vahvistetaan Helsinki-Vantaan lentokentän työyhteisöissä erityisesti pandemian vaikutusten jäljiltä? Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Jakson tekstiversio.

 

Palveluita ja toimenpiteitä yrityksille, työntekijöille ja työyhteisöille

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät muutosjohtamiseen, työmotivaation ja ammattitaidon tukemiseen muutostilanteessa, osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn sekä -hyvinvoinnin ylläpitämiseen.  Jotta palveluita osataan kohdentaa oikein, hankkeen aluksi yrityksille ja työntekijöille tehdään tarvekartoitus. Yritys voi valita tilanteeseensa sopivat toimenpiteet tukena, ohjauksena tai täsmäkoulutuksena.

Henkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla vahvistetaan erityisesti digitaitoja ja digitaalisen viestinnän osaamista. Työntekijöille on tarjolla myös uraohjausta ja tarpeen mukaan voidaan järjestää esim. työyhteisövalmennuksia. Luottamusmiesten jaksamista tuetaan vertaistukitoiminnalla. Muutosjohtamiseen liittyvien palvelujen lisäksi hankkeessa edistetään erityisesti pk-yrittäjien verkostoitumista ja kriisistä selviämistä kokoamalla hyviä selviytymisstrategioita.

Lentokentän turvatarkastuksessa työskentelevien osaamista päivitetään erityisesti vaarallisten tautien ja muiden biouhkien osalta. Osaamista lisätään työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältöä päivittämällä.  JHL-opisto ja Työturvallisuuskeskus pilotoivat päivitettyä koulutusta hankkeen aikana.

Palveluihin ja toimenpiteisiin voi osallistua työntekijä, jolla on työsuhde voimassa. Osallistuja voi olla koko- tai osa-aikatyöntekijä, extra tai lomautettu (osa- tai kokoaikaisesti). Toimenpiteet toteutetaan koronaohjeistukset huomioon ottaen livetapaamisissa tai verkossa.  

Pysy ajan tasalla ja osallistu keskusteluun
Facebookissa: www.facebook.com/evaitatyonmuutokseen
Twitterissä: @evaitatyonmuut1

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ja osatoteuttajia ovat Careeria ja JHL-opisto. Sidosryhmäkumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!