Työyhteisö ohjaa -materiaalit tukevat työpaikoilla oppimista

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alussa. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli lisätä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Työväen Sivistysliitto, Työterveyslaitos ja Kiipulan ammattiopisto ovat  tuottaneet yhteistyössä ammattiliittojen ja muiden ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa Työyhteisö ohjaa -julkaisusarjan, joka tukee työpaikkoja ja oppilaitoksia työelämässä oppimisen kehittämisessä. Oppaat käsittelevät esimerkiksi opiskelijan ohjauksen järjestämistä ja ohjauskäytäntöjä, oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön malleja, opiskelijan työturvallisuutta ja erityisen tuen järjestämistä työpaikalla. 

Oppaat on toteutettu osana Ammattitaitoa yhdessä -hanketta (2018 - 2020), jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttaja oli TSL, ja osatoteuttajiena mukana olivat Työterveyslaitos, Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK tuki hankkeen toteutusta. 

Materiaalit:

Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opas
 Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opas (pdf)
 Handledning av yrkesstuderanden på arbetsplatsen (pdf)


Opiskelijan uraohjaus -opas
 Opiskelijoiden uraohjaus -opas (pdf)
 Karriärhandledning av studerande (pdf)

 

Opiskelijan työturvallisuus -esite

 

 Opiskelijan työturvallisuus -esite (pdf)
 Säkerhet i arbetet för studerande (pdf)


 

Opas työpaikalla erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen
 Erityinen tuki työpaikalla -opas (pdf)
 Särskilt stöd på arbetsplatsen (pdf)Keinoja erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja työympäristön kehittämiseen 
 Keinoja erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja työympäristön kehittämiseen -juliste 
 Koko A4 (pdf) ja koko A3 (pdf)


Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle Uudista yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle -opas (pdf).
 Tallenna ja tulosta lisäksi täydennettävät työskentelypohjat täältä (pdf).
 Reformera samarbetet! Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen
och läroanstalten (pdf)
. Spara och skriv ut ifyllbar material här (pdf).
 

Oppaan kansikuva: Tietokortti työpaikkaohjaajille 
 Tietokortti työpaikkaohjaajille: Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys (pdf)
 Informationspaket för arbetsplatshandledare: Hälsofrämjande handledning och orientering av studerande (pdf)