Tuella tavoitteista totta -opas vahvistaa maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksia

Tuella tavoitteista totta -opas on laadittu Ote työhön -ESR-hankkeessa kehitetyn työelämäohjausmallin toteuttamisen tueksi. Malli on kehitetty parantamaan pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksia. Oppaasta saat ohjeet ja vinkit käytännössä testattujen toimintojen toteuttamiseen. Mallia voi toteuttaa joko kokonaisuutena tai soveltuvin osin, ja sen käyttöön ottaminen hyödyttää niin työyhteisöä, järjestöjä kuin oppilaitoksiakin. 

Työelämäohjausmalli sisältää osa-alueet:

  • Työelämäohjaajakoulutus antaa välineet toimia sekä vertaisryhmäohjaajana maahanmuuttajataustaisille henkilöille niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesti että kulttuurien välisen kohtaamisen tulkkina työpaikalla. 
  • Vertaisryhmäohjauksessa vahvistetaan osallistujien työelämävalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Osallistujat oppivat tunnistamaan omaa osaamistaan ja saavat tietoa työelämästä, kielen opiskelusta sekä koulutusmahdollisuuksista.
  • Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja selkoviestinnän henkilöstökoulutukset edistävät yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia työpaikoilla ja antavat vinkkejä suomen kielen oppimisen tukemiseen työpaikalla.

Oppaan kansikuva: Tuella tavoitteista totta.   

 

Tutustu Tuella tavoitteista totta -oppaaseen (pdf)

 

 

Katso video ja tutustu työelämäohjausmalliin. 

Ote työhön -hankkeessa tuotettuja ja käytettyjä materiaaleja

Vertaisryhmäläisten materiaaleja

Työelämäohjaajien materiaaleja

Henkilöstökoulutuksien materiaaleja