Kohti työelämää - työttömien digitaidot

  • viitenä peräkkäisenä arkipäivänä, 
  • neljä oppituntia kerrallaan (4 x 45 minuuttia + tauko = 3,5 tuntia)

Päivä 1: Orientaatio ja osaamisen kartoitus

Kurssi alkaa ryhmän tarpeiden ja kokemusten kartoittamisella. Sen pohjalta muokataan yhdessä kurssi ryhmän tarpeita vastaavaksi. Päivä jatkuu osallistujien omien toiveiden, tarpeiden ja vahvuuksien kartoittamisella asiantuntijan johdolla. Kartoitusten jälkeen siirrytään tietoteknisiin perustaitoihin. Jokaiselle perustetaan päivän aikana oma sähköposti ja opitaan sen peruskäyttöä.

Päivä 2: Tiedonhaun perusteet

Päivän aikan opitaan tiedonhaun perusteet etsimällä avoimia työpaikkoja ja pohditaan kriittisesti löydettyä tietoa. Etsitään myös erilaisia kouluttautumisväyliä: osatutkinnot, ammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus, erilaiset passit ja kortit työelämässä. Löydetään kevään ja syksyn hakuajat ja hakumenetelmät opintoihin, tietoa ammattitutkintostipendistä ja muita opintojen rahoituskanavia. Käydään läpi opintoluotsi ja ammatinvalintatestejä.

Päivä 3: Tekstinkäsittelyn perusteita (ansioluettelo ja työhakemus)

Kurssin jälkeen osallistujat osaavat luoda asiakirjamallin mukaisen ansioluettelon ja hakemuksen, tallentaa ne haluttuun paikkaa eri tallennusmuodoissa (myös pdf-tiedostona) ja lähettää ne sähköpostin liitetiedostona. Kurssilla harjoitellaan myös todistusten siirtämistä digitaaliseen muotoon esim. älypuhelimien avulla. 

Jokainen  saa mukaansa oman ansioluettelon ja mallihakemuksen muokattavaksi tulevaa työnhakua varten. 

Päivä 4: Perustaitojen osaamisen syventäminen

Portfolio ja sen kasaaminen. Jatketaan ensimmäisenä päivänä laaditun mallityöhakemuksen ja ansioluettelon muokkaamista yhdessä, mm. liitetään ansioluetteloon kuva. Syvennetään tietoteknisten perustaitojen osaamista. Harjoitellaan myös laatimaan työhakemuksesta video älypuhelinta hyväksi käyttäen. Keskustellaan työhakemuksen ja ansioluettelon kohdentamisesta haettavaa työtehtävää ajatellen.

Päivä 5: Sähköinen työnhaku, sosiaalinen media ja viestintä

Opetellaan sähköistä työnhakua. Tutustutaan sosiaalisen median hyötyihin ja mahdollisuuksiin työnhaussa. Mietitään, miten selvitetään verkostot ja alan työmarkkinatilanne eri alueilla. Piilotyöpaikkojen tiedostaminen ja kartoitus. Ammattibarometri: missä on kysyntää ja missä liikaa tarjontaa tietyille aloille. Hyödyllisiä sähköisiä osoitteita työnhakuun kotimaassa ja Skandinaviassa. Todistuksen toimittaminen työttömyyskassalle sähköisesti.