Työelämän digitaidot

  • neljänä peräkkäisenä arkipäivänä, 
  • neljä oppituntia kerrallaan (4 x 45 minuuttia + tauko = 3,5 tuntia)

Päivä 1: Tietotekniikan perusteet

Koulutuksen jälkeen osallistujat löytävät koneeltaan tarvittavat ohjelmat, pystyvät tuottamaan niillä erilaisia dokumentteja ja osaavat tallentaa tuottamansa dokumentit. Osallistujat osaavat myös kytkeä koneensa verkkoon ja käyttää hakupalvelimia. He osaavat myös ottaa huomioon tietotuvaan liittyvät seikat tietokoneella työskennellessään.

Asioita tarkastellaan eri laitteilla ja opetellaan esimerkiksi sovellusten ottaminen käyttöön puhelimeen.

Päivä 2: Viestintä

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat lähettää ja vastaanottaa sähköposteja liitetiedostoineen koneella ja älylaitteella sekä viestittää pikaviestimillä (mm. WhatsApp).

Osallistuja tunnistaa erilaiset sosiaaliset mediat ja niiden käyttötarkoitukset. He osaavat tuottaa sisältö sosiaalisen mediaan, lukea sosiaalisen median sisältöä kriittisesti ja ystyvät tunnistamaan luotettavan tietolähteen.

Päivä 3: Yhteisöllinen verkkotyöskentely

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat jakaa dokumenttinsa yhteistä työkentelyä varten,  löytävät itselleen jaetut dokumentit ja osaavat työstään dokumentteja yhdessä.

Osallistujat pystyvät osallistumaan verkkokokouksiin äänen ja kuvan kanssa, osaavat jakaa työpöytänsä ja tiedostonsa sekä osaavat itse järjestää verkkokokouksen.

Päivä 4: Sisällön tuottaminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat tunnistavat erilaisten sovellusten käyttötarkoitukset. He pystyvät tuottamaan oikeaoppisesti asetellun perusasiakirjan (teidote, kutsu, hakemus yms.) ja pystyvät hyödyntämään kuvia dokumenteissaan.