Komeetta-materiaaleista kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työympäristöön

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitettiin vertaistukitoimintaa ja kokeiltiin, arvioitiin sekä kehitettiin erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Komeetta-hankkeessa kehitettyyn mentorointimalliin kuuluvat mentorointi ja siihen liittyvä mentorikoulutus, vertaisryhmät ja koulutus maahan muuttaneiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Näitä toimintoja on pilotoitu ja kehitetty hankkeen aikana. Hankkeessa kehitetty mentorointimalli pyrkii kulttuuriseen osallistamiseen. Kulttuurinen osallistaminen mahdollistaa erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kokemuksen siitä, että he kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan, ja että heidän kulttuurinen identiteettinsä ja taustansa tunnistetaan ja niitä arvostetaan.

Mentorointimallin toteuttamisen tueksi hankkeessa laadittiin Mentoroinnin käsikirja, joka on vapaasti hyödynnettävissä: Mentoroinnin käsikirja (pdf)

Kuuntele Komeetta-hankkeen tekemä podcast-jakso!


Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcast-jakson tekstiversio.

 

Komeetta-hankkeen logo, ELY-logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo ja Euroopan sosiaalirahaston -logo