Oppimisen ohjaaminen perustaitokurssilla -malli

Koulutussuunnittelija Pinja Kuusenahon rakentamaan Oppimisen ohjaaminen -malliin on koottu aikuisopiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen liittyviä tekoja, tavoitteita ja tunteita kuuden viikon koulutuksen aikana. Matka alkaa opiskelijoiden kontaktoinnista ja päättyy palautteen keräämiseen. Malli pohjautuu Osaamisen ohjaksissa -perustaitokoulutukseen.

Oppimisen ohjaaminen -malli tuo esiin monipuolisesti eri tekijöitä, joilla opiskelijan oppimista voidaan edesauttaa sekä hänestä käsin että ulkoisilla vaikuttimilla.

Oppimisen ohjaaminen perustaitokurssilla -malli (pdf)

Osaamisen ohjaksissa -kursseilla osallistujat saivat monimuotoista ryhmä- ja yksilöohjusta. Yksi tärkeistä ohjauskeinoista oli HOKS-keskustelut eli henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnittelukeskustelut, joissa korostui oman jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja se tavoitteelliseen kehittämiseen kannustaminen.

Oppimisen ohjaaminen -malli on vapaasti hyödynnettävissä, mutta pdf-materiaalia ei saa muokata.

Osaamisen ohjaksissa -koulutushankkeessa tuettiin työllisyyttä vahvistamalla osallistujien perustaitoja kuuden viikon opintokokonaisuudella. Opetuksen pääpaino oli työelämän perustaidoissa, kuten digitaidoissa ja viestinnässä. Lisäksi kursseilla vahvistettiin oppimisen ja osaamisen tunnistamisen taitoja. Kursseja järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Hankkeen päätoteuttaja oli Työväen Sivistysliitto ja yhteistyökumppaneita olivat Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Rakennusliitto, Kansan Sivistystyön Liitto ja Työväen Akatemia. Opetushallituksen rahoittama hanke oli käynnissä 1.9.2021–31.12.2022.