Verkko-oppaaseen kootut käytännöt edistävät maahanmuuttajien työllistymistä

Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa kolmen maan toimijat perehtyivät yhdessä keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Yhteisen työskentelyn aikana arvioidut parhaat käytännöt, hankkeessa kehitetyt yhteisen oppimisen menetelmät ja toimenpide suositukset päättäjille on koottu oppaaksi verkkoon: ememethods.net. Oppaasta on myös kieliversio suomeksi ememethods.net/fi.

Oppaassa kerrotaan toimivista koulutustavoista ja menetelmistä, joilla esimerkiksi työharjoittelusta tai kielenopiskelusta saadaan tarkoituksenmukaisempaa. Mukana on myös käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja ryhmäytymisen avuksi. Verkko-oppaan käytännöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

Hyvät käytännöt EME Methods -verkko-oppaassa

  • 4 koulutusta
  • 8 menetelmää
  • 8 työkalua

Lisäksi verkko-oppaasta löytyy

  • 6 toimenpidesuositusta maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseksi
  • 8 tapaa edistää yhteistä oppimista kansainvälisissä projekteissa

Hankkeen aikaiseen toimintaan ja kokemuksiin voi tutustua EMEn blogissa emetransnational.blogspot.com. Blogi on englanninkielinen. 

 

Vertaisryhmätoiminta ja vertaisohjaus ovat EME-hankkeen toteuttamia hyviä käytäntöjä, jotka löytyvät verkko-oppaasta. Vertaistuella kohti työelämää -videolla kurkistetaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien vertaisryhmätoimintaan. Tutustu vertaisryhmätoimintaan ja vertaisohjaukseen ememethods.net-sivustolla.
 

Belgialaisen EVA bxl -järjestön kehittämä Kulttuurisensitiivinen hoivalähettiläs -koulutus on räätälöity sekä maahanmuuttajien että hoivapalvelujen tarpeisiin. EVA bxl -järjestön videolla osallistujat kertovat, millaisia vaikutuksia koulutuksella oli heidän elämäänsä. Tutustu Kulttuurisensitiivinen hoivalähettiläs -koulutukseen ememethods.net-sivustolla.

Empowering Migrants for Employment EME

EME-hankkeessa olivat mukana Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto, Työväen Sivistysliitto TSL ja Silta-Valmennusyhdistys sekä kansainväliset kumppanit Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa sekä Arbetarnas Bildningsförbund ABF ja Piteån kunta Ruotsissa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen hanke päättyi vuoden 2020 lopussa.