[]

Maarit Palén

koulutussuunnittelija, sopimusjärjestelmäasiantuntija

Vastuualueet: tietoyhteiskuntakoulutus, aikuisten digitaaliset perustaidot, jäsenjärjestöjen sopimusjärjestelmä