TSL:n kansainväliset yhteistyökumppanit

Pohjoismainen yhteistyö – ABF Norden

ABF Norden järjestää vuosittain yhteispohjoismaiset Genèvekoulun ja Nordenskolanin sekä 
edistää pohjoismaisten työväen sivistysjärjestöjen yhteistyötä pohjoismaisissa yhteishankkeissa.

TSL-organisaatioiden globaalijärjestö IFWEA

International Federation of Workers´ Educational Associations IFWEA tarjoaa areenan erilaisille järjestöille vaihtaa näkemyksiä ja hyviä kokemuksia sekä pohtia maailman tilaa ja vaihtoehtoisia menetelmiä globalisaation hallinnalle. Järjestön sihteeristö sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa.