Nuorten pohdintoja ja polkuja tukemassa

Löydä polkusi -hankkeessa tuotetut Omalle polulle ja Polkuja tukemassa -oppaat on julkaistu ja vapaasti hyödynnettävissä TSL:n verkkosivujen materiaalipankissa.

Hankkeen työpajoilla ja verkkovalmennuksella tuettiin nuorten opintoihin, ammatinvalintaan ja työelämään liittyviä pohdintoja. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen kohderyhmänä oli   
16–25-vuotiaat nuoret Etelä-Karjalassa.

Omalle polulle

Omalle polulle -opas tukee nuorta omien vahvuuksien tunnistamisessa ja löytämisessä sekä opintoihin että työhön liittyvissä tavoitteissa. Opas on suunnattu erityisesti opiskelu- tai työelämän siirtymävaiheisiin.
Pohdintoja voi tehdä itsenäisesti tai tuen avulla, yksin tai ryhmässä, koulussa tai esimerkiksi osana nuorisotoimen järjestämää toimintaa.

Oppaan eri teemat sisältävät tehtäviä ja pohdintakysymyksiä sekä itsearviointiosuuden. Tavoitteena on vahvistaa omien taitojen ja vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista, asettaa itselle mielekkäitä tavoitteita sekä tarkastella omaa motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Näiden askelten avulla oma polku alkaa rakentua.

Polkuja tukemassa

Polkuja tukemassa -vertaistukivalmennuksen ohjaajan opas on tarkoitettu tueksi nuorten keskinäistä vertaistukea vahvistavaan työskentelyyn. Valmennuksen tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä vertaistuesta sekä antaa keinoja vertaistukitoimintaan erilaisissa yhteisöissä. Valmennus soveltuu esimerkiksi erilaisten ohjaustoimintojen tueksi.

Vertaistukivalmennuksen voi toteuttaa lähitapaamisissa, verkossa tai molempia hyödyntäen. Oppaan menetelmissä on huomioitu molemmat toteutustavat. Tehtävät ovat sovellettavissa ryhmän valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Oppaaseen on koottu vinkit ohjaajalle, vertaistukivalmennuksen neljä osa-aluetta, osa-alueiden toteutukseen tehtävät ja menetelmät sekä yhteenveto.

Vertaistukivalmennus on pilotoitu Löydä polkusi -hankkeen verkkototeutuksena. Valmennus sai positiivista palautetta erityisesti itsereflektointiin ohjaamisesta. Valmennukseen osallistuneilla oli mahdollisuus hakea Osaamiskeskus Kentaurin kehittämää Vertaistukijan osaamismerkkiä ja opinnollistaa suoritusta.

Työ ja tulevaisuus mietityttävät

Lappeenrantalaisten nuorten ajatuksia kuullaan hankkeen tekemässä Miun polkuni -podcastissa, jossa ysiluokkalaiset Mimmi Lindström ja Minni Kupiainen keskustelevat työelämää edustavan JHL:n Sanna Koskenrannan kanssa.

Nuoret kertovat podcastissa työelämään siirtymiseen liittyvistä haasteista ja omista toiveistaan.  

– Minä en ainakaan pystyisi suoraan kuvittelemaan itseäni missään työssä, mikä ei kiinnosta. Siinä varmaan helposti palaisi loppuun. Työtä ei tehdä vain sen rahan takia, vaan siinä on sitä halua ja intohimoa tehdä sitä työtä, Minni Kupiainen pohtii.

Mielekkään työn lisäksi molemmat nuoret kokivat, että opastus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeitä työpaikalla.

Kuuntele kaksiosainen Miun polkuni -podcast.

Löydä polkusi -hankkeen materiaalit TSL:n verkkosivujen materiaalipankissa.

Lisätietoja
hankepäällikkö Niina Sahlberg, Työväen Sivistysliitto
puh. 040 506 2805, niina.m.sahlberg@tsl.fi