Tukea oman polun löytämiseen

Löydä polkusi -hanke alkaa olla loppusuoralla ja viime viikolla hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia summattiin seminaarissa Lappeenrannassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–25-vuotiaat nuoret Etelä-Karjalassa. Työpajoilla ja verkkovalmennuksella on tuettu nuorten opintoihin, ammatinvalintaan ja työelämään liittyviä pohdintoja.  

– Työpajojen ja valmennuksen osalta osallistujat ja hankkeen verkostot ovat kokeneet erityisen tärkeinä motivaatioon, vuorovaikutukseen ja työelämän pelisääntöihin liittyvät teemat, hankepäällikkö Niina Sahlberg kertoo.

Hankkeessa työstetyt materiaalit jatkokäyttöön

Löydä polkusi -hankkeen työpajatyöskentelyssä on käytetty Howspace-alustalle rakennettua verkkosisältöä. Verkkotyöskentely koettiin oppilaitoksissa mielekkäänä ja motivoivana menetelmänä. Verkkosisältö mahdollisti osallistumisen porrastamisen ja tehtävien soveltamisen hyvin erilaisille osallistujaryhmille. Lähiohjauksen ja digimenetelmän yhdistäminen työpajoissa toimi opettajien ja ohjaajien mukaan sujuvasti.

Hankkeessa pilotoitiin lisäksi nuorille suunnattu, verkossa toteutettu Polkuja tukemassa -vertaistukivalmennus. Valmennukseen osallistuneet nuoret kertoivat saaneensa valmennuksessa vertaistukea toisiltaan ja oppineensa lisää vertaistuesta.  

Hankkeen työpajatyöskentelyn ja verkkovalmennuksen pohjalta kootaan jatkokäyttöä varten nuorten itsereflektointia tukeva materiaali. Polkuja tukemassa -vertaistukivalmennuksen osalta työstetään ohjaajan opas, jota voi hyödyntää erilaisissa nuorten yhteisöissä tai esimerkiksi osana oppilaitosten tutortoimintaa. Materiaalit tulevat TSL:n verkkosivustojen materiaalipankkiin ja kaikkien käytettäväksi elokuussa 2022.

Työ ja tulevaisuus mietityttävät

Lappeenrantalaisten nuorten ajatuksia kuullaan hankkeen tekemässä Miun polkuni -podcastissa, jossa ysiluokkalaiset Mimmi Lindström ja Minni Kupiainen keskustelevat työelämää edustavan JHL:n Sanna Koskenrannan kanssa.

Nuoret kertovat podcastissa työelämään siirtymiseen liittyvistä haasteista ja omista toiveistaan.  

– Minä en ainakaan pystyisi suoraan kuvittelemaan itseäni missään työssä, mikä ei kiinnosta. Siinä varmaan helposti palaisi loppuun. Työtä ei tehdä vain sen rahan takia, vaan siinä on sitä halua ja intohimoa tehdä sitä työtä, Minni Kupiainen pohtii.

Mielekkään työn lisäksi molemmat nuoret kokivat, että opastus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeitä työpaikalla. Kaksi osainen podcast on kuunneltavissa Löydä polkusi -hankkeen verkkosivulla.

Lisätietoja
hankepäällikkö Niina Sahlberg, Työväen Sivistysliitto
puh. 040 506 2805, niina.m.sahlberg@tsl.fi