Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Hankkeessa järjestetään lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennus ja osatoteuttajia ovat TSL, Live ja Tampereen yliopisto.

Työväen Sivistysliitto vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja on mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä. Koulutus- ja kehitystyötä tekee TSL:n osalta koulutussuunnittelija Marja Koskela.

Lue lisää ja pysy ajan tasalla
Komeetan verkkosivut:
www.siltavalmennus.fi/komeetta-kulttuurisesti-osallistavaa-mentorointia-tyoelamaan-hanke
Komeetan Facebook-sivu: www.facebook.com/komeettahanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.3.2021–31.7.2023.