Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitettiin vertaistukitoimintaa ja kokeiltiin, arvioitiin sekä kehitettiin erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Hankkeessa järjestettiin lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

 


Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcast-jakson tekstiversio.

Komeetta-hankkeen tekijät

Yhteishankkeen päätoteuttaja oli Silta-Valmennus ja osatoteuttajia olivat TSL, Live ja Tampereen yliopisto.

Työväen Sivistysliitto vastasi hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja oli mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä. Koulutus- ja kehitystyötä teki TSL:n osalta koulutussuunnittelija Marja Koskela.

Komeetan verkkosivut:
www.siltavalmennus.fi/toiminta/komeetta
Komeetan Facebook-sivu: www.facebook.com/komeettahanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke oli käynnissä 1.3.2021–31.7.2023.