Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Hankkeessa järjestetään lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille -koulutukset keväällä 2023

Komeetta-hanke järjestää keväällä 2023 neljä koulutusta, jotka tarjoavat käytännön ja ajattelun työkaluja sujuvaan kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille -koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneelle.

Maksuttomat verkkokoulutukset järjestetään torstai-iltapäivisin. Yksittäinen koulutus kestää kaksi tuntia. Koulutukset tallennetaan. Voit osallistua joko yksittäiseen koulutukseen, valitsemisiisi teemoihin tai kaikkiin neljään koulutukseen. Jokaiseen koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Linkki etäkoulutukseen lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutusta edeltävänä päivänä.

Teema 1: Perheen rooli yksilön työllistymisessä
Aika: to 2.2. klo 14–16
Kouluttajat: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto, Golaleh Makrooni, Tampereen yliopisto
Ilmoittaudu: viimeistään 27.1. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamista_1_02022023
Teemassa 1 käsitellään millainen rooli perheellä ja muilla sosiaalisilla verkostoilla on yksilön työllistymisessä.

Teema 2: Matalasti koulutettujen maahan muuttaneiden tuen tarpeiden ja osaamisen tunnistaminen 
Aika: to 23.2. klo 14–16
Kouluttaja: Mervi Huttula, Live-säätiö
Ilmoittaudu: viimeistään 17.2. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamista_2_23022023
Teemassa 2 tarkastellaan maahan muuttaneiden tuen tarpeiden tunnistamista. Lisäksi keskitytään muodollisen koulutuksen ulkopuolella kertyneen osaamisen tunnistamiseen ja sen merkitykseen yksilön työ- ja koulutuspolulla.

Teema 3: Selkokieli ja kuvat vuorovaikutuksen tukena
Aika: to 9.3. klo 14–16
Kouluttajat: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto, Golaleh Makrooni, Tampereen yliopisto
Ilmoittaudu: viimeistään 3.3. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamista_3_09032023
Teema 3 keskittyy siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tukea suomen kieltä opettelevan kanssa selkokielisellä puheella ja tekstillä sekä kuvilla.

Teema 4: Ennakkoluulot ja kulttuurisidonnaiset käsitykset monimuotoisessa työyhteisössä
Aika: to 30.3. klo 14–16
Kouluttaja: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto
Ilmoittaudu: viimeistään 24.3. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamista_4_30032023
Teemassa 4 käsitellään, miten ennakkoluuloja ja erilaisia kulttuurisidonnaisia käsityksiä voidaan tunnistaa ja purkaa monimuotoisessa työyhteisössä.

Komeetta-hankkeen tekijät

Yhteishankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennus ja osatoteuttajia ovat TSL, Live ja Tampereen yliopisto.

Työväen Sivistysliitto vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja on mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä. Koulutus- ja kehitystyötä tekee TSL:n osalta koulutussuunnittelija Marja Koskela.

Lue lisää ja pysy ajan tasalla
Komeetan verkkosivut:
www.siltavalmennus.fi/toiminta/komeetta
Komeetan Facebook-sivu: www.facebook.com/komeettahanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.3.2021–31.7.2023.