Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Hankkeessa järjestetään lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille -koulutukset keväällä 2022

Komeetta-hanke järjestää helmi-toukokuussa neljä koulutusta, jotka tarjoavat käytännön ja ajattelun työkaluja sujuvaan kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille -koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneelle.

Maksuttomat verkkokoulutukset järjestetään kerran kuussa, keskiviikkoiltapäivisin. Yksittäinen koulutussessio kestää kaksi tuntia. Koulutuksia ei tallenneta. Voit osallistua joko yksittäiseen koulutukseen, valitsemisiisi teemoihin tai kaikkiin neljän koulutukseen. Jokaiseen koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Linkki etäkoulutukseen lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutusta edeltävänä päivänä.

Teema 1: Kulttuurienvälisen osaamisen rakennusaineet: tietoa, taitoa ja asenteita
Aika: ke 16.2. klo 13–15
Kouluttaja: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto
Ilmoittaudu: viimeistään 11.2. www.lyyti.fi/reg/Kulttuurienvalistaosaamista1
Teemassa 1 perehdytään siihen, mitä tarkoitetaan kulttuurienvälisellä osaamisella ja kulttuurisensitiivisyydellä sekä millainen rooli kulttuurien tuntemuksella on kulttuurienvälisessä osaamisessa.

Teema 2: Selkokieli ja kuvat vuorovaikutuksen tukena
Aika: ke 30.3. klo 13–15
Kouluttajat: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto, Golaleh Makrooni, Tampereen yliopisto
Ilmoittaudu: viimeistään 25.3. www.lyyti.in/Kulttuurienvalistaosaamista2
Teema 2 keskittyy siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tukea suomen kieltä opettelevan kanssa selkokielisellä puheella ja tekstillä sekä kuvilla.

Teema 3: Matalasti koulutettujen maahan muuttaneiden tuen tarpeiden ja osaamisen tunnistaminen
Aika: ke 20.4. klo 13–15
Kouluttaja: Mervi Huttula, Live-säätiö
Ilmoittaudu: viimeistään 15.4. www.lyyti.in/Kulttuurienvalistaosaamista3
Teemassa 3 tarkastellaan maahan muuttaneiden tuen tarpeiden tunnistamista. Lisäksi keskitytään muodollisen koulutuksen ulkopuolella kertyneen osaamisen tunnistamiseen ja sen merkitykseen yksilön työ- ja koulutuspolulla.

Teema 4: Ennakkoluulot ja kulttuurisidonnaiset käsitykset monimuotoisessa työyhteisössä
Aika: ke 11.5. klo 13–15
Kouluttaja: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto
Ilmoittaudu: viimeistään 6.5. www.lyyti.in/Kulttuurienvalistaosaamista4
Teemassa 4 käsitellään, miten ennakkoluuloja ja erilaisia kulttuurisidonnaisia käsityksiä voidaan tunnistaa ja purkaa monimuotoisessa työyhteisössä.

Komeetta-hankkeen tekijät

Yhteishankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennus ja osatoteuttajia ovat TSL, Live ja Tampereen yliopisto.

Työväen Sivistysliitto vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja on mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä. Koulutus- ja kehitystyötä tekee TSL:n osalta koulutussuunnittelija Marja Koskela.

Lue lisää ja pysy ajan tasalla
Komeetan verkkosivut:
www.siltavalmennus.fi/komeetta-kulttuurisesti-osallistavaa-mentorointia-tyoelamaan-hanke
Komeetan Facebook-sivu: www.facebook.com/komeettahanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.3.2021–31.7.2023.