OPPI-VA Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

OPPI-VA ESR-hankkeessa on tuotettu Työ sujuvaksi! -materiaali (tyosujuvaksi.fi), joka tukee puheeksi ottamista ja apuvälineiden hyödyntämistä työpaikalla. Hankkeen tavoite onkin, että työpaikoilla uskalletaan puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta ja kokeillaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. Apuvälineitä ovat esimerkiksi sanelimet, puhuvat laskimet ja apuvälineohjelmat. Hankkeen toimenpiteet tukevat työntekijöiden selviytymistä työn muutoksessa, kehittävät työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman valtakunnallisen hankkeen kesto on 2.1.2017–30.4.2019. Hankkeen päätoteuttajana on TSL. Osatoteuttajina asiantuntijapanoksensa hankkeeseen tuovat Murikka-opisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Sidosryhmätukea antavat SAK, SEL, AKT ja PAM.

Työn muutoksessa oppimisen haasteet kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi! Se lisää osaamisen hyödyntämistä, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Lisätietoa: tyosujuvaksi.fi

Hankkeen kotisivut:
www.oppi-va.fi

Hanke TSL:n materiaalipankissa

Ota yhteyttä ja kysy lisää: