Menneet tapahtumat

Näytä tulevat koulutukset
 • Koulutukset
 • 30.03.2023
 • Verkkokoulutus

Kulttuurien välistä osaamista ammattilaisille – osa 4: "Ennakkoluulot ja kulttuurisidonnaiset käsitykset monimuotoisessa työyhteisössä"

Teemassa 4 käsitellään, miten ennakkoluuloja ja erilaisia kulttuurisidonnaisia käsityksiä voidaan tunnistaa ja purkaa monimuotoisessa työyhteisössä.
 • Koulutukset
 • 09.03.2023
 • Verkkokoulutus

Kulttuurien välistä osaamista ammattilaisille – osa 3: "Selkokieli ja kuvat vuorovaikutuksen tukena"

Teemassa 3 keskitytään siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tukea suomen kieltä opettelevan kanssa selkokielisellä puheella ja tekstillä sekä kuvilla.
 • Koulutukset
 • 23.02.2023
 • Verkkokoulutus

Kulttuurien välistä osaamista ammattilaisille – osa 2: "Matalasti koulutettujen maahan muuttaneiden tuen tarpeiden ja osaamisen tunnistaminen"

Teemassa 2 tarkastellaan maahan muuttaneiden tuen tarpeiden tunnistamista. Lisäksi keskitytään muodollisen koulutuksen ulkopuolella kertyneen osaamisen tunnistamiseen ja sen merkitykseen yksilön työ- ja koulutuspolulla.
 • Koulutukset
 • 02.02.2023
 • Verkkokoulutus

Kulttuurien välistä osaamista ammattilaisille – osa 1: "Perheen rooli yksilön työllistymisessä"

Teemassa 1 käsitellään millainen rooli perheellä ja muilla sosiaalisilla verkostoilla on yksilön työllistymisessä.
 • Koulutukset
 • 21.01.2023
 • Teollisuusliiton tilat Hakaniemessä.

Mediataitopäivät 2023

Kurssi on tarkoitettu Teollisuusliiton jäsenille.