Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 3

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • online

Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 3

Ennakoinnilla osaamista -koulutus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Kokonaisuus sisältää viisi maksutonta etätyöpajaa vuoden 2021 aikana. 

Kukin työpaja koostuu kahdesta puolen päivän mittaisesta etätyöpajasta (4 x 45 min) sekä ennakko-, väli- ja seurantatehtävästä. Tehtävät auttavat orientoitumaan työpajan aiheisiin. Välitehtävän voi tehdä yksin tai pareittain, ja sen tarkoituksena on kehittää omaa työyhteisöä. Seurantatehtävät vahvistavat opitun vaikuttavuutta.

Jokaisesta työpajasta saa yhden opintopisteen. Kaikkiaan kokonaisuudesta on siis mahdollista saada viisi (5) opintopistettä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin, JHL-opiston, Murikka-opiston ja Aktiivi-Instituutin kanssa. Rahoittajana toimii Opetushallitus. 

Työpaja 3: Oppimisen vaikuttavuus 2: osaamispisteiden perusteet ja hyväksiluettavuus (HUMAK)

  • 25.8.2021 klo 9.00–12.00 Tarja Nyman & Sikke Leinikki: Oman osaamisen kehittämisen tavoitteiden ja saavutusten näkyväksi tekeminen

  • 8.9.2021 klo 9.00–12.00 Tarja Nyman & Sikke Leinikki: Vapaan sivistystyön opinnot Koski-järjestelmässä

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

  • verrata tunnistettua osaamista tutkintojen tavoitteisiin
  • muodostaa opintokokonaisuuksia opintopisteiksi
  • arvioida opiskelijoiden osaamista osaamistavoitteisiin verraten
  • kehittää organisaationsa osaamisperustaisen arvioinnin käytäntöjä.

Kurssipaikka

Koulutus järjestetään verkossa Howspace-alustalla.

Hinta

Koulutus on maksuton osallistujille. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajaan 3 täällä.

Lue lisää muista työpajoista ja ilmoittaudu: 

Työpaja 1
Työpaja 2
Työpaja 4
Työpaja 5

Lisätietoja

koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja Inari Juntumaa 
040 905 1940, inari.juntumaa@tsl.fi