Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 4

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • online

Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 4

Ennakoinnilla osaamista -koulutus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Kokonaisuus sisältää viisi maksutonta etätyöpajaa vuoden 2021 aikana. 

Kukin työpaja koostuu kahdesta puolen päivän mittaisesta etätyöpajasta (4 x 45 min) sekä ennakko-, väli- ja seurantatehtävästä. Tehtävät auttavat orientoitumaan työpajan aiheisiin. Välitehtävän voi tehdä yksin tai pareittain, ja sen tarkoituksena on kehittää omaa työyhteisöä. Seurantatehtävät vahvistavat opitun vaikuttavuutta.

Jokaisesta työpajasta saa yhden opintopisteen. Kaikkiaan kokonaisuudesta on siis mahdollista saada viisi (5) opintopistettä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin, JHL-opiston, Murikka-opiston ja Aktiivi-Instituutin kanssa. Rahoittajana toimii Opetushallitus. 

Työpaja 4: Laadukas oppiminen ja oppimisen esteet (Murikka-opisto)

  • 23.9.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Oppimisen pulmat, tuen tarpeet ja kohtaamisen pedagogiikka

  • 7.10.2021 klo 9.00–12.00 Marjo Nurmi: Opetusmenetelmien ja oppimista tukevien välineiden hyödyntäminen opetuksessa

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

  • tunnistaa erilaisia oppimisen pulmia ja esteitä
  • rakentaa pedagogista oppimisympäristöä, joka huomioi myös oppimisvaikeudet
  • ottaa puheeksi oppimisen esteet tavalla, joka tukee yksilön pystyvyyden tunnetta. 

Kurssipaikka

Koulutus järjestetään verkossa Howspace-alustalla.

Hinta

Koulutus on maksuton osallistujille. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajaan 4 täällä.

Lue lisää muista työpajoista ja ilmoittaudu: 

Työpaja 1
Työpaja 2
Työpaja 3
Työpaja 5

Lisätietoja

koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja Inari Juntumaa 
040 905 1940, inari.juntumaa@tsl.fi