Kulttuuritulkkiopas

Työväen Sivistysliitto on kouluttanut kulttuuritulkkeja, jotka auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Koulutusten myötä on syntynyt selkokielinen kulttuuritulkkiopas.

Tutustu Kulttuuritulkkioppaaseen (pdf)