Matkaopas osaamisperusteisuuteen

1.8.2021 jälkeen alkaneet vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata Koski-tietovarantoon tietyin edellytyksin. Koskeen kirjattuna osaaminen on virallista ja arvioitua. Virallinen kirjaus auttaa työnhaussa, uralla etenemisessä, kehityskeskusteluissa ja palkkaneuvotteluissa.

Opas tukee jäsenjärjestöjämme matkalla kohti osaamisperusteista kurssisuunnittelua eli laadukkaampaa koulutusta ja eheämpiä opintopolkuja.

Matkaopas osaamisperusteisuuteen