Palautuminen pandemian jäljiltä vaatii tukea

Kun koronapandemia pysäytti matkustamisen, lennot peruuntuivat ja lentokenttä hiljeni. Tilanne vaikutti myös Sodexo Transportin lentokonesiivoojiin, jotka olivat koronakriisin pahimman ajan lomautettuna. Kun lennot alkoivat uudestaan, oli aika palata töihin.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke tukee Helsinki-Vantaa lentokentällä toimivien yritysten ja niiden työntekijöiden selviytymistä ja elpymistä kriisin jälkimainingeissa. Hankkeen yhteistyö Sodexo Transportin kanssa käynnistyi alkuvuodesta, kun yritys päätti tarttua mahdollisuuteen järjestää kohdennettua henkilöstökoulutusta lentokonesiivoojille.

– Lomautuksen jäljiltä moni työarkeen liittyvä asia oli saattanut unohtua tai asioiden sisäistäminen on voinut olla haasteellista, joten työnohjaajien ja esihenkilöiden tukea on tarvittu aiempaa enemmän, asiakkuuspäällikkö Sami Sompio kertoo.

Kaikille tarjotulla henkilöstökoulutuksella haluttiin tukea työntekijöiden töihin paluuta. Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää henkilöstöä paremmin työntekijän ja työnantajan vastuisiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin sekä tukea työhyvinvointia.

– Pelisääntöihin perehtymisen lisäksi koulutuksella haluttiin herätellä keskustelua hyvästä työpaikkakäyttäytymisestä, Sompio jatkaa.

Toukokuussa järjestettyihin kahdeksaan koulutukseen osallistui yhteensä 85 työntekijää, osassa mukana oli myös esihenkilöitä.

AIKAA JA TILAA KESKUSTELULLE

Henkilöstökoulutuksen jälkeen Sodexo Transport jatkaa hankkeessa esihenkilövalmennuksella, joka käynnistyi elokuussa. Työntekijöiden vaihtuvuus on alalla suurta, mikä tuo esihenkilötyöhön omat haasteensa.

– Toivomme, että esihenkilövalmennuksesta saadaan ajatuksia, ideoita ja työvälineitä arjen työhön, Sompio kertoo työnantajan odotuksista.

Syksyn ajan valmennusta on järjestetty lähikoulutuksena, mutta vuoden vaihteen jälkeen siirrytään verkkoon työskentelemään pienryhmissä. Valmennus jatkuu keväälle asti. Käsiteltäviä teemoja ovat työhyvinvointi, ristiriitatilanteiden käsittely, kannustava ote työssä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työyhteisössä.

– Valmennus on otettu hyvin vastaan ja kouluttaja on saanut osallistujilta positiivista palautetta, sanoo hankepäällikkö Timo Tiikkaja Työväen Sivistysliitosta.

Palautteessa on noussut esiin, ettei kiireisessä työarjessa ole juurikaan aikaa keskustella ja kuulla työkavereiden näkemyksiä. Nyt keskusteluun on ollut eri tavalla mahdollisuus, ja keskustelut ovat olleet antoisia. Kiitosta on saanut myös haastavien asioiden puheeksi ottamisen ja palautteen antamisen harjoittelu, joka on koettu tärkeäksi.

KAUASKANTOISIA VAIKUTUKSIA

Tiikkaja on iloinen Sodexo Transportin kanssa rakentuneesta yhteistyöstä.

– Henkilöstökoulutus ja esimiesvalmennus ovat merkittäviä panostuksia työnantajalta. Ja täsmäkoulutus on juuri sitä parasta osaamista, mitä hanke voi tarjota yrityksille, työyhteisöille ja työntekijöille.

Helsinki-Vantaa lentokentällä on käynnissä myös muita Eväitä-hankkeen palveluja ja kumppanuuksia. Yksi palveluista on vertaistuki, jota on tarjolla yritysten luottamushenkilöille. Tukea voi saada joko vertaisryhmässä tai yksilötapaamisissa. Joulukuussa puolestaan alkaa bio- ja terveysturvallisuuskoulutus ja työturvallisuuskorttikoulutus. Kaikki hankkeen palvelut ovat maksuttomia työnantajille ja työntekijöille.

Vaikka korona ei ole enää niin vahvasti läsnä arjessa, lentokenttä on paikka, jossa pandemia vaikutti merkittävästi isoon joukkoon eri alojen työntekijöitä ja sen vaikutukset tuntuvat edelleen.

– Eväitä-hanke jatkuu ainakin toukokuulle asti, joten hyvin ehtii vielä mukaan. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, Tiikkaja kannustaa.

Minna Virolainen
Kuva: Emma Rosma 

Mitä on vertaistuki? Kuuntele Äänimerkki-podcast, jossa Sodexon lentokenttä- ja lentokonesiivoojien alueellinen työsuojeluvaltuutettu Sari Viljanen ja TSL:n hankepäällikkö Timo Tiikkaja keskustelevat vertaistuesta, työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja luottamuksesta.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke kehittää ja vahvistaa Helsinki-Vantaan lentokentällä esimiesten muutosjohtamisen taitoja, luottamushenkilöiden vertaistukea ja koko työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemian jälkitiloista työpaikoilla. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Artikkeli Palautuminen pandemian jäljiltä vaatii tukea julkaistiin ensimmäisen kerran Aikamerkki.org.