Työnhakijan digitaidot
Kurssin sisältö

Päivä 1: Orientaatio ja osaamisen kartoitus

Kurssi alkaa ryhmän tarpeiden ja kokemusten kartoittamisella. Sen pohjalta muokataan yhdessä kurssi ryhmän tarpeita vastaavaksi. Päivä jatkuu osallistujien omien toiveiden, tarpeiden ja vahvuuksien kartoittamisella asiantuntijan johdolla. Kartoitusten jälkeen siirrytään tietoteknisiin perustaitoihin. Jokaiselle perustetaan päivän aikana oma sähköposti ja harjoitellaan sen peruskäyttöä.

Päivä 2: Tietotekniset perustaidot

Laaditaan työhakemuksen ja ansioluettelon pohja mallin mukaan Word-tiedostona sekä opetellaan muokkaamaan ja tallentamaan tekstiä. Samalla opitaan tekstin asettelua ja tekstinkäsittelyä. Harjoitellaan myös todistusten siirtämistä digitaaliseen muotoon esim. älypuhelimien avulla.

Päivä 3: Perustaitojen osaamisen syventäminen

Portfolio ja sen kasaaminen. Jatketaan ensimmäisenä päivänä laaditun mallityöhakemuksen ja ansioluettelon muokkaamista yhdessä, liitetään ansioluetteloon kuva. Syvennetään tietoteknisten perustaitojen osaamista, esimerkiksi viedään hakemus pdf-muotoon ja opetellaan lähettämään se liitetiedostona. Harjoitellaan myös laatimaan työhakemuksesta video älypuhelinta hyväksi käyttäen. Keskustellaan työhakemuksen ja ansioluettelon kohdentamisesta haettavaa työtehtävää ajatellen.

Päivä 4: Tiedonhaun perusteet

Opiskellaan tiedonhaun perusteet etsimällä avoimia työpaikkoja ja pohditaan kriittisesti löydettyä tietoa. Etsitään myös erilaisia kouluttautumisväyliä: osatutkinnot, ammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus, erilaiset passit ja kortit työelämässä. Löydetään kevään ja syksyn hakuajat ja hakumenetelmät opintoihin, tietoa ammattitutkintostipendistä ja muita opintojen rahoituskanavia. Käydään läpi opintoluotsi ja ammatinvalintatestejä.

Päivä 5: Sosiaalinen media ja viestintä

Sähköinen työnhaku, videohakemuksen laatiminen, sosiaalinen media työnhaussa, verkostot ja alan työmarkkinatilanne eri alueilla. Piilotyöpaikkojen tiedostaminen ja kartoitus. Ammattibarometri: missä on kysyntää ja missä liikaa tarjontaa tietyille aloille. Hyödyllisiä sähköisiä osoitteita työnhakuun kotimaassa ja Skandinaviassa. Loppukeskustelut, yhteenveto ja todistusten jakaminen. Todistuksen toimittaminen työttömyyskassalle sähköisesti.

Palaa edelliselle sivulle