Kesto – kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle

Kesto-hankkeen tavoitteena on kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistamisen vahvistaminen tekstiili, vaatetus ja muotialalla. Hanke tarjoaa tekstiili-, vaatetus- ja muotialan toimijoille täsmäkoulutuksia osaamisen päivittämiseen. Vahvistamalla toimijoiden osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä hanke tukee kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. Hankkeessa tuetaan lisäksi uusien urapolkujen rakentumista toimialan sisällä.

Kesto-hankkeen kohderyhmiä ovat

 • tekstiili- ja vaatetusalan yrittäjät
 • muotikaupan vähittäismyynnissä ja tuotteiden uudelleenkäytön sekä tuote palveluna liiketoiminnassa toimivat henkilöt tai alalle siirtyvät
 • toimialan teolliset työntekijät

Kesto-hankkeen koulutus koostuu työn ohella suoritettavista verkko-opinnoista. Osallistujat saavat opintojen aikana myös oppimisvalmiuksia ja minäpystyvyyskäsitystä vahvistavaa ohjausta.

TSL järjestää Kesto-hankkeessa opintoihin sisältyvän Osaamisen tunnistaminen ja opiskelutaidot -koulutuksen ja tarjoaa opiskelijoille ohjausta opintojen suorittamiseen. TSL on mukana myös opiskelijoiden rekrytoinnissa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutussisällöt

 1. Osaamisen tunnistaminen ja opiskelutaidot
  Opiskeluja edeltävä tehopaketti, jossa otetaan opiskelutaidot haltuun.
  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://forms.office.com/e/BUDsNkHrkT
   
 2. Vastuullinen muoti ja tekstiiliala
  Koulutuksessa perehdytään kiertotalouden periaatteisiin ja vastuullisuuden määritelmään sekä hahmotetaan, mitä yritys ja yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja miten vastuullisesta toiminnasta tulisi viestiä toimialalla.
   
 3. Vastuullinen tuotemuotoilu
  Koulutuksessa opitaan vastuullisen tekstiili, vaatetus ja muotialan tuotemuotoilun lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet sekä perehdytään elinkaarisuunnitteluun ja erilaisiin muotoilun menetelmiin.
   
 4. Materiaaliosaaminen
  Koulutuksessa tarkastellaan tekstiilimateriaalien ominaisuuksia ja millaisia vaatimuksia kiertotaloutta tukeva toiminta asettaa materiaalien valintaan, huoltoon ja kierrättämiseen. Lisäksi kartoitetaan, millaisia uusia materiaali innovaatioita on tarjolla.
 5. Digitaalinen markkinointi
  Koulutuksessa tarkastellaan digitaalisen markkinoinnin eri muotoja ja mahdollisuuksia markkinoinnissa sekä opitaan, miten digitaalisuutta voi hyödyntää monikanavaisesti
   
 6. Kiertotalouden liiketoimintamallit tekstiili ja muotialalla
  Koulutusjaksossa perehdytään kestävän kehityksen toimintamalleihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Tavoitteena on opastaa toimijoita kehittämään tuotteiden ja palveluiden tarjontaa vastuullisen toiminnan näkökulmasta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla www.kestavaaosaamista.fi.

Kesto-hankkeen toteuttajat ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Työväen Sivistysliitto TSL. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Teollisuusliitto. Hanke on käynnissä 1.2.2023–2.2.2025.

Kesto-hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.