Tyyki – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta

Tyyki-hankkeessa tutkitaan, mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely, uusiokäyttö ja -tuotanto synnyttää. Tutkimus tehdään oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä. Tutkimuksen lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset ovat oppilaitosrajat ylittäviä ja mahdollista suorittaa työn ohessa.

TSL järjestää Tyyki-hankkeessa opintoihin sisältyvän Osaamisen tunnistaminen ja opiskelutaidot -koulutuksen ja tarjoaa opiskelijoille ohjausta opintojen suorittamiseen. TSL on mukana myös opiskelijoiden rekrytoinnissa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tyyki-hankkeen toteuttajat ovat Eduko Kouvolan Ammattiopisto, Esedu Etelä-Savon ammattiopisto, Harjulan Setlementti ja Työväen Sivistysliitto TSL. Hanke on käynnissä 1.1.2023 – 31.12.2024.

Tyyki-hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.